Dit is een artikel uit het NRC-archief

Onderwijs

Opnieuw school op vingers getikt na weigering zorgleerling

Foto ANP / Koen Suyk

Een openbare scholengemeenschap in Emmen die een leerling met ADHD weigerde, is op de vingers getikt door de nieuwe Geschillencommissie passend onderwijs, blijkt uit een nog niet gepubliceerde uitspraak. De ouders kregen excuses van de directeur. Hun zoon is nu welkom.

De uitspraak van de commissie is belangrijk, omdat zo duidelijk wordt wat ‘passend onderwijs’ in de praktijk is. Doel van de recente hervorming is zoveel mogelijk ‘zorgleerlingen’ in het regulier onderwijs te houden. Het dure speciale onderwijs mag niet groeien.

‘Jongen had te veel steun nodig’

Met de invoering van passend onderwijs is de zeggenschap van ouders beperkt, zoals over de keuze tussen reguliere of speciale school. Scholen krijgen een zorgplicht: zij moeten een passende plek zoeken voor elke leerling die bijzondere zorg behoeft. In Emmen ging het om een 13-jarige jongen. Op zijn reguliere basisschool had hij, ondanks ADHD, nooit gebruik gemaakt van een ‘rugzakje’ om extra zorg te betalen. Zijn school adviseerde een reguliere vmbo-school. Het Esdal College weigerde hem, omdat hij te veel steun nodig zou hebben, en plaatste hem op een orthopedagogisch didactisch centrum voor leerlingen die het tijdelijk niet redden in het reguliere onderwijs. Ouders en schoolbestuur besloten hun conflict voor te leggen aan de commissie.

Volgens de commissie was het besluit „voorbarig” en miste het „voldoende grondslag”. Zo verzuimde de school serieus onderzoek te doen naar de benodigde ondersteuning van de leerling en is niet intensief overlegd met de ouders. Volgens de commissie had de school de jongen zonder voorbehoud moeten plaatsen. De toelatingsregels van het Esdal College bepalen nadrukkelijk dat het basisschooladvies „doorslaggevend” is.

‘Dit is een wijze les’

Schooldirecteur Matthias Kooistra van het Esdal College zegt blij te zijn met het advies van de commissie.

„Passend onderwijs is nog maar net begonnen en er bestaat bij ons grote behoefte aan jurisprudentie. Blijkbaar hebben wij niet de juiste weg bewandeld. Dit is een wijze les.”

Onlangs adviseerde de geschillencommissie een reguliere protestants-christelijke school in Noord-Holland een 10-jarige jongen met downsyndroom opnieuw toe te laten. Hij was weggestuurd wegens ernstige leer- en gedragsproblemen. De commissie adviseerde dit besluit in te trekken omdat onvoldoende onderzoek was gedaan naar „doeltreffende en redelijke aanpassingen”. Bovendien had de school bij het zoeken naar alternatieve scholen geen rekening gehouden met de wensen van de ouders. De leerling is inmiddels teruggenomen.

Lees verder in NRC Handelsblad vandaag. Op het Willem Blaeu in Alkmaar weten ze al jaren hoe je ‘moeilijke’ leerlingen opvangt.