Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Opnieuw school op de vingers getikt na weigering van een zorgleerling

Een openbare scholengemeenschap in Emmen die een leerling met ADHD weigerde, is op de vingers getikt door de nieuwe Geschillencommissie passend onderwijs, blijkt uit een nog niet gepubliceerde uitspraak. De ouders kregen excuses van de directeur. Hun zoon is nu welkom.

De uitspraak van de commissie is belangrijk, omdat zo duidelijk wordt wat ‘passend onderwijs’ in de praktijk is. Doel van de recente hervorming is zoveel mogelijk ‘zorgleerlingen’ in het regulier onderwijs te houden. Het dure speciale onderwijs mag niet groeien.

Met de invoering van passend onderwijs is de zeggenschap van ouders beperkt, zoals over de keuze tussen reguliere of speciale school. Scholen krijgen een zorgplicht: zij moeten een passende plek zoeken voor elke leerling die bijzondere zorg behoeft.

In Emmen ging het om een 13-jarige jongen. Op zijn reguliere basisschool had hij, ondanks ADHD, nooit gebruik gemaakt van een ‘rugzakje’ om extra zorg te betalen. Zijn school adviseerde een reguliere vmbo-school. Het Esdal College weigerde hem, omdat hij te veel steun nodig zou hebben, en plaatste hem op een orthopedagogisch didactisch centrum voor leerlingen die het tijdelijk niet redden in het reguliere onderwijs. Ouders en schoolbestuur besloten hun conflict voor te leggen aan de commissie.

Volgens de commissie was het besluit „voorbarig” en miste het „voldoende grondslag”. Zo verzuimde de school serieus onderzoek te doen naar de benodigde ondersteuning van de leerling en is niet intensief overlegd met de ouders. Volgens de commissie had de school de jongen zonder voorbehoud moeten plaatsen. De toelatingsregels van het Esdal College bepalen nadrukkelijk dat het basisschooladvies „doorslaggevend” is.

Schooldirecteur Matthias Kooistra is „blij” met het oordeel van de commissie. „Een wijze les.” Eerder adviseerde de commissie een basisschool een kind met downsyndroom weer toe te laten.