Kan de krijgsmacht deze missie wel aan?

Het kabinet schrijft in de aankondiging van de missie dat de eenheden die nodig zijn voor de acties „geschikt en beschikbaar” zijn. De inzet van de special forces als trainers van de plaatselijke strijdkrachten heeft geen nadelige gevolgen voor de bijdrage die Nederlandse militairen op dit moment leveren in het Afrikaanse Mali. Daar worden door commando’s inlichtingen verzameld voor de VN-missie.

Ook blijven de vier Nederlandse F-16’s die sinds deze maand vanuit Polen het Baltische luchtruim inspecteren hun werk „onveranderd” voortzetten. Maar de uitzending naar Irak heeft wel gevolgen voor de toezegging aan de NAVO om acht F-16’s beschikbaar te stellen voor een snelle interventiemacht van het bondgenootschap. Deze bijdrage wordt „opgeschort”.

Volgens de militaire vakbonden toont dit aan hoe de Nederlandse krijgsmacht „door de jarenlange bezuinigingen” de afgelopen jaren is uitgekleed. Dit zegt Jean Debie van vakbond VBM. Hij maakt zich vooral zorgen over het „voortzettingsvermogen”: hoe lang de krijgsmacht missies nog volhoudt.