‘Het Domein verdwijnt als museum’

Museum Het Domein in Sittard houdt op te bestaan. Althans, als de gemeenteraad van Sittard-Geleen daar vanavond mee instemt. Het college van B en W wil dat het gemeentelijke museum voor hedendaagse kunst, stedelijke historie en archeologie fuseert met drie andere instellingen: schouwburg, muziekschool en bibliotheek.

Samen moeten zij een renderende onderneming vormen, die grotendeels op eigen benen staat. De fusie zou de gemeente structureel 586.000 euro besparen, zegt wethouder Noël Lebens (CDA, Cultuur).

Museum Het Domein heeft in de twintig jaar van zijn bestaan faam verworven als springplank voor jong talent. Nederlandse kunstenaars die er exposities hadden zijn onder anderen Serge Onnen, Charlotte Schleiffert en Anouk Kruithof. Bekende kunstenaars uit het buitenland die er werk toonden zijn Leon Golub, Mark Dion, Roger Ballen en Hans Op De Beeck.

De stichting Vrienden van Het Domein verzet zich tegen de fusie, maar vreest dat het te laat is om die tegen te houden, aangezien de coalitiefracties het plan steunen. „Het gaat veel te snel. Het wordt er doorgejaagd zonder inspraak en zonder dat de gemeenteraad goed is geïnformeerd”, zegt Will Dols van de vriendenstichting.

De Vrienden willen dat het museum zelfstandig blijft en hebben daarvoor een alternatief plan gepresenteerd, maar het college wil daar niets van weten. Volgens wethouder Lebens was het plan voor een fusie al in maart 2012 bekend en is de gemeenteraad „op gezette tijden meegenomen in het proces”. Maar volgens de vriendenstichting waren dat geen inspraakmomenten en is het ondernemingsplan pas een maand bekend.

De naam Museum Het Domein verdwijnt. Het bedrijf gaat De DoMIJNen heten en wordt gevestigd in een nieuw gebouw waarin 2.000 vierkante meter expositieruimte is voorzien.

Dols: „Wij maken ons zorgen over de artistieke onafhankelijkheid van het museum. Dat wordt een afdeling van het cultuurbedrijf die straks alleen nog exposities mag maken die passen binnen de thema’s die de directie kiest. Van de eigenzinnige artistieke koers waar het museum om bekendstaat blijft dan niets over.” Volgens de wethouder verandert er niets aan de positie van de conservator.

    • Claudia Kammer