Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Bestaat er voldoende politieke steun voor de missie?

De Nederlandse missie kan rekenen op ruime steun van de Tweede Kamer. Twee weken geleden al sprak de Kamer met een zeer grote meerderheid uit dat de regering „voluit” werd bijgestaan in het voornemen deel uit te maken van een coalitie tegen IS. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren stemden toen tegen.

Het kabinet kondigt de acties aan in een zogeheten ‘artikel-100-brief’ aan het parlement. Artikel 100 van de Grondwet stelt dat de regering de Eerste en Tweede Kamer vooraf inlichtingen verstrekt over „het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde”.

Formeel hoeft het parlement niet in te stemmen met Nederlandse militaire inzet in het buitenland. Maar het is gewoonterecht geworden dat de Tweede Kamer zich vooraf wel uitspreekt en het kabinet zich vergewist van de steun van een meerderheid.

De Tweede Kamer heeft vanmorgen besloten volgende week donderdag te debatteren over de missie. Op maandag is er een hoorzitting.