Weer nieuwe CBS-cijfers over economische groei, maar ze zijn best belangrijk

Foto iStock

Nederlandse economie groeit iets meer dan verwacht

Update 9.39 uur: De Nederlandse economie is vorig kwartaal iets sterker gegroeid dan gedacht. De economie groeide met 0,7 procent in plaats van een half procent, zo meldt het CBS. De hogere groei is volgens het statistiekbureau te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen van bedrijven, die in tweede instantie hoger uitvielen. Het algehele beeld van de economie is daarentegen niet gewijzigd, zo stellen de statistici. De groei is nog altijd voor het grootste deel te danken aan de export.

Bij het herzien van de cijfers blijkt ook dat de economische krimp in het eerste kwartaal minder sterk is dan het CBS tot dusver dacht. Waar eerder nog werd gedacht dat het bbp in de eerste maanden van dit jaar met 0,4 procent kromp, is dat nu bijgesteld naar een daling van 0,3 procent.

Ook de banencijfers van het CBS blijken positiever dan voorzien. Het totale aantal banen in Nederland blijkt vorig kwartaal slechts met duizend te zijn afgenomen. Bij de eerste raming in augustus werd nog uitgegaan van een krimp van achtduizend banen.

Vanaf vandaag kan het kabinet misschien meer besteden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert nieuwe economische groeicijfers over het tweede kwartaal. En dat kan verschil maken. Want een grotere economische groei of meer banen betekenen meer belastinginkomsten en minder uitgaven aan uitkeringen. Of andersom.

1. Wat is het verschil met de vorige raming?

De cijfers die het CBS eerder aanhield: het bruto binnenlands product (bbp) groeide in het tweede kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, en met 0,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Maar inmiddels zijn er veel meer gegevens over de omzet van bedrijven, buitenlandse handel en arbeid beschikbaar. Daarnaast komen ook meer detailgegevens beschikbaar. “Het kabinet weet preciezer wat uitkomsten zijn en kan dus maatregelen ook preciezer afstemmen,” zegt een CBS-woordvoerder.

En dat kan verschil maken: over het eerste kwartaal berekende het CBS eerst dat de economie 1,4 procent kromp. Bij de tweede raming bleek de krimp maar 0,6 procent te zijn.

2. Herstel dus. Zien we dat terug in de banen?

Het aantal banen daalde in het tweede kwartaal ondanks de groei alsnog met achtduizend, volgens de eerste raming. Vergeleken met het eerste kwartaal viel dat nog mee: toen verdwenen er per saldo achttienduizend banen.

Banen verdwenen vooral in de zorg, de bouw en financiële dienstverlening. Alleen in de communicatie en zakelijke dienstverlening kwamen er per saldo banen bij.

3. En de zelfstandigen?

De banengroei is te relativeren door te kijken naar het aandeel zelfstandige ondernemers. Dat neemt al jaren gestaag toe. Maar die verdienen gemiddeld minder dan werkenden in loondienst.

    • Anna Vossers