‘Verplichte kabinetsreactie op adviezen moet blijven’

De Tweede Kamer keert zich tegen het schrappen van de verplichte kabinetsreactie op adviescolleges. Een Kamermeerderheid voelt niets voor dit plan van minister Blok (Rijksdienst, VVD), waarover het parlement vanavond debatteert.

Het kabinet is wettelijk verplicht om binnen drie maanden te reageren op – gevraagde en ongevraagde – adviezen van colleges als de Sociaal-Economische Raad, het Centraal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Blok wil daarvan af. Reageren kost het kabinet te veel tijd, zo vindt hij, en schrappen van de verplichte reactie zou de adviezen beter „koppelen” aan de agenda van het kabinet. Blok wil ook het aantal leden van de adviescolleges beperken.

Een meerderheid van PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks is hier tegenstander van. Opmerkelijk genoeg is ook coalitiepartij PvdA tegen. Volgens Kamerlid Manon Fokke is de reactieplicht „een belangrijke bouwsteen in het politieke debat”. D66-Kamerlid Gerard Schouw spreekt van een „idioot plan”. „Er zijn inderdaad erg veel rapporten waarop het kabinet moet reageren. Maar dan zou je het aantal adviesorganen moeten terugbrengen, niet de reactieplicht schrappen.”

Het plan van Blok stuitte eerder dit jaar al op luid verzet van prominente adviseurs van de regering, zoals Minister van Staat Herman Tjeenk Willink en oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer.

In 2013 waren er 27 adviescolleges waar het kabinet verplicht op moest reageren. Samen produceren ze jaarlijks zo’n 150 adviezen. (NRC)