In 2030 einde aan ontbossing

Wereldleiders hebben gisteren afgesproken in 2030 een einde te hebben gemaakt aan ontbossing. Een belangrijke speler in dit verhaal, Brazilië, waagde zich echter niet aan toezeggingen. De Europese Unie, Canada en de Verenigde Staten behoren wel tot de ondertekenaars. De verklaring om ontbossing uit te bannen werd getekend in New York, waar een klimaattop van de Verenigde Naties werd gehouden. Ruim 150 landen sloten zich bij de verklaring aan. Het plan bestaat er onder meer uit dat er tegen 2030 ruim 2,5 miljoen vierkante kilometer aan bos bijkomt. De wereldleiders kwamen daarnaast een, niet-bindend, akkoord overeen om ten minste vijf miljard dollar te steken in duurzaamheid. De EU wil de uitstoot van broeikasgassen door haar lidstaten in 2030 hebben teruggedrongen tot veertig procent onder het niveau van 1990. Ook wil de EU het gebruik van duurzame energie opstuwen tot 27 procent van het gebruik en de energiebesparing met dertig procent vergroten. Ontwikkelingslanden kunnen ondertussen gebruik maken van een fonds met drie miljard euro om hun economie duurzamer te maken.„We moeten een nieuwe koers uitstippelen”, zei secretaris-generaal Ban Ki-moon. „Klimaatverandering is de bepalende kwestie van deze tijd. Het definieert het heden en onze reactie zal de toekomst vormgeven.” De Amerikaanse president Barack Obama zei in zijn toespraak dat de VS hun bijdrage zullen leveren aan het terugdringen van klimaatverandering, maar dat geen enkel land zich aan zijn verantwoordelijkheid kan onttrekken. De VS willen in 2020 hun CO2-uitstoot met zeventien procent hebben teruggedrongen, vergeleken met 2005.

    • Novum