Cultuursector brengt 4,2 miljoen euro bij elkaar voor banenplan

De werkgevers- en werknemersorganisaties en de sociale fondsen in de cultuursector hebben 2,1 miljoen euro bij elkaar gelegd om 3.375 werkenden en werkzoekenden in de cultuursector aan het werk te krijgen of te houden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt daar 2,1 miljoen euro bij.

De Federatie Cultuur heeft samen met onder meer de vakbond FNV KIEM, de stichting Cultuur-Ondernemen en de Federatie Creatieve Industrie een plan opgesteld om de arbeidsmarkt in de cultuursector te verbeteren. De 4,2 miljoen euro die in totaal beschikbaar is, zal worden ingezet voor negen maatregelen.

De betrokken organisaties hebben onder meer afgesproken dat er honderd leerwerkplekken gecreëerd zullen worden voor net afgestudeerde studenten van de kunstacademies. Daarnaast zullen 825 werklozen een half jaar tot een jaar intensief begeleid worden bij het zoeken van nieuw werk. Ook krijgen 200 werknemers en 500 kleine zelfstandigen (bij)scholing over het zelfstandig ondernemerschap.

Verder krijgen 1.250 werknemers van culturele instellingen een zogenoemde ‘competentiecheck’ aangeboden, om meer inzicht te krijgen in hun eigen vaardigheden. En er wordt er een personeelspoule opgericht voor 50 ervaren werknemers in de culturele sector, zoals zakelijk leiders en mensen die jarenlange gewerkt hebben bij de administratie van culturele instellingen. Twintig dansers en dertig podiumkunstenaars zullen worden omgeschoold naar een ander vak. Het banenplan heeft een looptijd van twee jaar.

„Dit is de eerste keer dat de sector op zo’n schaal samenwerkt om de werkgelegenheid in de sector te verbeteren”, zegt Erik Akkermans, voorzitter van de Federatie Cultuur. „Net als andere economische sectoren, zoals de bouw, de logistiek en de ICT, hebben wij als cultuursector een plan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en een bijdrage gekregen uit de zogenoemde Asscher-gelden, die bedoeld zijn om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.”

Door de economische crisis en de bezuinigingen op de subsidies is de werkgelegenheid in de cultuursector de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2013 nam het aantal voltijdbanen met circa 3.000 af. De sector biedt nu nog werk aan zeker 256.000 mensen. Uitkeringsinstituut UWV verwacht dat het aantal banen dit jaar met nog eens duizend zal afnemen.

„Steeds meer mensen in de cultuursector werken als kleine zelfstandige, maar ook zij krijgen minder opdrachten”, zegt Akkermans. „Het is van groot belang dat ook die mensen begeleiding krijgen.”