Brieven

Laat Ahmadzai toch blijven

Met stijgende verbazing las ik in de zaterdagkrant (NRC, 20 september) het artikel over de Afghaanse tolk Ahmadzai. Tegenstrijdige uitspraken van Teeven en Hennis Plasschaert wekken de indruk dat het niet volstrekt duidelijk is dat Nederland asiel moet verlenen aan een man die voor de Nederlandse Staat heeft gewerkt, wiens broer is vermoord, en die zelf is bedreigd.

Al zouden 100 Afghaanse tolken zich in deze situatie bevinden, dan zouden zij allen asiel moeten krijgen.

, ahmadzaimoetblijven.petities.nl

Amsterdam

Bierfietslobby domineert

In zijn column (NRC, 16 sept.) signaleert Frits Abrahams de bestuurlijke nonchalance in Amsterdam, waardoor de leefbaarheid van de stad onder druk komt te staan. Zoals Abrahams vreest, hebben de beroepsvaart, partyboten en bierfietsen, net als de rest van de horeca en de toeristensector, een sterke lobby. Bewoners en organisaties die opkomen voor behoud van de binnenstad zijn gedreven, maar kunnen niet opboksen tegen deze agressieve en commerciële jongens. Dat verklaart grotendeels de nauwelijks uit te leggen ambtelijke besluiten. Het wordt tijd dat ambtenaren die vergunningen verlenen beter worden geëquipeerd om gevoelig te zijn voor relevante argumenten en niet voor powerplay of ruilhandel.

De marginale toetsing van besluiten door de bestuursrechter is ingegeven door de gedachte dat de rechter niet op de stoel van het bestuur moet zitten. Dat is alleen gerechtvaardigd als ambtenaren bij de besluitvorming ook daadwerkelijk een integere belangenafweging maken. Daarvan is nu geen sprake. Het resultaat is dat de invloed van de groepen met de sterkste lobby de besluitvorming in de stad blijft domineren.

Isabel de Vries

Latijn

Ga dan niet naar het gym

De brief Liever ICT als vak dan Latijn (NRC, 20 september) schoot mij in het verkeerde keelgat. In 1966 heb ik eindexamen gymnasium bèta gedaan met toen nog Grieks, Latijn en

drie moderne talen. Ik heb al die vakken met plezier gedaan. Programmeren leerde ik tijdens mijn studie wiskunde als hobby. Pas in mijn vijfde jaar aan de Technische Universiteit Eindhoven volgde ik een college

programmeren. Na mijn afstuderen ben ik de ICT ingegaan, en heb tot mijn pensioen met veel plezier geprogrammeerd en les hierin gegeven. Maar nooit heb ik betreurd dat ik Latijn heb gehad. Een tip aan Josien de Koning en anderen: als je niet

van Latijn houdt, hoor je op het gymnasium niet thuis.

Carel Braam

    • Isabel de Vries
    • Tatjana Fischer-Driessen
    • Carel Braam