VN-chef roept op tot ‘nieuwe koers’ bij aanpak klimaatverandering

VN-secretaris-generaal Ban-Ki moon tijdens de opening van de VN-klimaattop in New York. Foto AFP / Don Emmert

VN-secretaris-generaal Ban-Ki moon heeft in zijn openingstoespraak op de VN-klimaattop in New York de wereldgemeenschap opgeroepen een “nieuwe koers” in te slaan als het gaat om de aanpak van de klimaatproblematiek. President Obama zei bij het begin van de top dat geen land zijn verantwoordelijkheid op het gebied van klimaat kan ontlopen.

Ban-Ki moon noemde klimaatverandering “het bepalende onderwerp van onze tijd”. Hij voegde toe dat het wel of niet aanpakken van de klimaatproblemen “ons heden en onze toekomst zal bepalen”. De VN-chef riep de meer dan honderd aanwezige wereldleiders op hun beloftes als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen ook daadwerkelijk na te komen.

Obama: VS en China moeten de leiding nemen

Obama zei in zijn toespraak op de top dat het klimaat sneller verandert dan het tempo waarmee de wereld klimaatverandering probeert tegen te gaan. De Amerikaanse president voegde daaraan toe dat alle landen op de wereld hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om klimaatverandering. Die uitspraak kan gezien worden als een rechtstreekse oproep aan grote vervuilers als China en India om ook hun bijdrage te leveren. Obama zei dat hij vanochtend met de Chinese vicepremier Zhang Gaoli had gesproken over de kwestie en dat beide grootmachten het erover eens zijn dat zij “een verantwoordelijkheid om te leiden hebben”.

De wereldleiders spraken vandaag in New York af dat er in 2030 een einde moet zijn gemaakt aan het probleem van ontbossing. Een belangrijke speler in dit verhaal, Brazilië, schaarde zich echter niet achter de afspraken die voorlagen. De EU, Canada en de Verenigde Staten behoren wel tot de ondertekenaars. Het plan bestaat er onder meer uit dat er tegen 2030 ruim 2,5 miljoen vierkante kilometer aan bos bijkomt. De wereldleiders kwamen daarnaast een, niet-bindend, akkoord overeen om ten minste vijf miljard dollar te steken in duurzaamheid.

Geen doorbraken verwacht op klimaattop

Ondanks de mooie woorden van de wereldleiders worden op de klimaattop van vandaag geen doorbraken verwacht. Pas volgend jaar moeten er op een klimaattop in Parijs nieuwe internationale afspraken worden gemaakt om de opwarming van de aarde beneden de twee graden Celsius te houden. De top van vandaag is dan ook vooral bedoeld om “een positieve vibe te creëren rond een probleem dat langzaam als onoplosbaar wordt gezien”, schrijft onze redacteur Marcel aan de Brugh vanmiddag in NRC Handelsblad (€):

Daarom mogen politici, zakenmensen, bewogen burgers, vandaag laten zien wat ze doen om de uitstoot van broeikasgassen af te remmen –of welke plannen ze ervoor hebben. Overheden spreken ambities uit. Bedrijven etaleren hun groene maatregelen. Intussen blijft de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd groeien. De Wereld Meteorologische Organisatie meldde eerder deze maand al dat de afgelopen dertig jaar niet zoveel CO2 is uitgestoten als in 2013.

    • Pim van den Dool