Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Minder staat en meer individu voor grote economische groei

Illustratie Angel Boligan

Deze week staan de Algemeen Financiële Beschouwingen op de agenda van de Tweede Kamer. Het betreft het debat over de cijfermatige invulling van de plannen die gepresenteerd werden op Prinsjesdag.

In een ideologisch pluriform parlement betekent zo’n debat een ‘clash of visions’, een ideeënstrijd over hoe onze samenleving dient te worden vormgegeven. In de Tweede Kamer der Staten-Generaal echter niet.

Het idee dat de staat primair verantwoordelijk is voor het welzijn van de mensen, en zij daarom gerechtigd is enorme belastingen te heffen, is zo diep geworteld in onze maatschappij dat er qua economische visie eigenlijk slechts sprake is van een debat binnen de brede definitie van de sociaal-democratie.

Het gaat – ondanks de verschillende naamplaatjes – in essentie om marginale verschillen tussen de voormalige communisten van de SP, de rechtse sociaal-democraten van de PVV en de linkse liberalen van de VVD. Allen houden van de staat.

En die liefde voor de staat blijkt ook uit hun plannen. Zo kennen ze, zonder uitzondering, een inkomstenbelasting met een toptarief van minimaal 52 procent, verdedigen ze de ‘noodzaak’ van een toeslagencircus en houden ze allemaal vast aan het paternalistische concept dat verplicht pensioen heet. Het is de politiek van de twintigste eeuw.

Willen we ons land echter klaarstomen voor de eenentwintigste eeuw, economische voorspoed blijven kennen en onze welvaart veilig stellen, dan dient Nederland zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit vraagt echter om een drastische verandering van onze manier van denken. Niet in beperkingen, maar in kansen. Niet in behoud, maar in groei.

De crisis heeft ons laten zien dat het roer om moet. Minder staat, meer individu. Stop het rondpompen van belastinggeld en geef het geld terug aan de burger. Begin met een hervorming van ons belastingstelsel. Voer een lage vlaktaks in, uniformeer het btw-tarief, stop de verplichte pensioenopbouw, verlaag de accijnzen en het tarief van de vennootschapsbelasting.

Enorme economische groei, honderdduizenden banen en meer geld in de portemonnee is wat ons wacht. Dit vraagt echter allereerst om minder staat. En dat vraagt dus om minder dan de huidige honderdachtenveertig socialisten in de Kamer.

Tweede Kamerlid voor de fractie van VoorNederland (VNL)