In het midden

Horizontaal1. Samenwerkingsverband 4. ‘Tv-programma’s van __ in scène gezet’ 9. Speelde Butler in Gone with the Wind 10. Eerste moordslachtoffer 12. Houding 15. Gaat heen en weer 16. Past voor grom of reus 22. Staat na Washington 23. Bescheiden groepsseks 24. Kan hot zijn 25. Gevolg van een kop-staartbotsing 27. __ Marlin, zong Sitting Down Here 28. ‘FIFA-topman gelooft niet in __’ 29. The God __, bestseller van Richard Dawkins 30. Himmler was de voornaamste

Verticaal1. Ga je op en af 2. Past na wijk of reis 3. Heeft hetzelfde probleem als Lampedusa 4. Karel __ van Loon (De Passievrucht) 5. ‘__ jij wel genoeg fruit?’ 6. __ re, Pasolini-film over Oedipus 7. Toedeledokie 8. Selah of Peggy 11. Schilderde De tuin der lusten 13. Zaten Gal en Rath op 14. Tijd nodig hebben 17. Alternatief voor Google Maps 18. Had een hit met Thong Song 19. Lindsay __, ster met problemen 20. Tafelgasten 21. Een extra letter bij Amsterdam 22. ‘Typhoon nieuwe huisband __’ 26. Miezerig

Oplossing puzzel 22 sept.Horizontaal: 1. THETIS 6. GELUK 9. BATA 10. ABOU 12. FI 13. SIAM 14. NIPKOW 16. FLAPOREN 21. ONDIEPTES 23. CARICE 25. EERO 26. HL 27. ENNE 28. REST 29. SPITS 30. RIALTO Verticaal: 1. TBS 2. HAIFI 3. ETALEUR 4. TAMAR 5. SAMOANEN 6. GUINEE 7. UFO 8. KIWI 11. ONELINER 15. KANTEEL 17. PROCES 18. SACHS 19. OPERA 20. EERST 22. SOTO 24. ALP In het midden: SIERRA LEONE