Khrushchev Does America

Nikita Chroesjtsjov leidde de Sovjetunie tussen 1955 en 1964. Na de dood van Stalin in maart 1953 ontstond een interne fractiestrijd. Chroesjtsjov behaalde het overwicht en werd aangesteld als partijleider. In deze documentaire laat Tim B. Toidze zien hoe Chroesjtsjov in 1959 gedurende dertien dagen een bezoek bracht aan de Verenigde Staten tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Als aartsvijand landde hij aan de Oostkust van Amerika, maar tegen de tijd dat hij de Westkust bereikte had hij met zijn spontatineit en humor de Amerikanen voor zich gewonnen.

Canvas, 20.40-21.40u.