Hollywood an die Front

In de documentaire Hollywood an die Front van regisseur Peter Miller wordt verteld over de grootschalige reclamecampagne ‘Projections of America’ die de Verenigde Staten organiseerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen de Verenigde Staten eind 1941 op het strijdtoneel verschenen, gaf de Amerikaanse regering opdracht aan scenarist Robert Riskin om een serie van 26 korte documentaires te draaien. Bedoeld om, na de bevrijding, met name Europeanen te tonen welke vrijheid er heerste in Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog werden deze films zelden nog vertoond.

Arte, 21.50-22.40u.