Brieven

Laat dat groen in Rotterdam

Tegenwoordig zijn gemeentebesturen erg blij met elk bouwinitiatief van anderen. Zo blij zelfs dat ze er belangrijke openbare ruimten voor willen opofferen. Een voorbeeld is Rotterdam, waar een hevige discussie woedt over het voornemen van het museum Boijmans Van Beuningen om een depotgebouw in het museumpark te bouwen. Er is veel kritiek op het museum, de architect, en de stichting die het gebouw mede financiert. Maar de belangrijkste partij in deze kwestie is de gemeente Rotterdam. Het gemeentebestuur en de Dienst Stadsontwikkeling vertonen een opvallende en onbegrijpelijke koerswijziging met hun stelling dat het gebouw ‘stedebouwkundig inpasbaar’ is. Het Museumpark neemt een sleutelpositie in als centraal deel van de ‘Parkendriehoek’ van Westersingel, Museumpark en Park aan de Maas. Vanaf het Centraal Station vormt deze driehoek een continue groene ruimte die zich naar de rivier toe steeds verder verbreedt. Een verademing in deze stad waarin voortdurend gebouwd en verbouwd wordt. In de jaren tachtig is het Museumpark heringericht. Sindsdien heeft het park zich ontwikkeld tot een belangrijk en drukbezocht park in het centrum van Rotterdam. Dit soort groenstructuren blijken in alle grote steden van grote waarde te zijn. Juist de continuïteit van deze groene structuren is van groot belang, ze zijn een belangrijke vaste kern van de identiteit en van het geheugen van de stad.

Voor het nieuw aangetreden gemeentebestuur en de Dienst Stadsontwikkeling is het nu zaak hun rug recht te houden, de ruimtelijke structuur van de parkendriehoek in stand te houden en niet te verkwanselen ten behoeve van de gril van een museumdirecteur. Rotterdam staat vol met lege haven- en kantoorgebouwen die prima als depot voor een museum kunnen dienen.

, hoogleraar Stedenbouwkunde TU-Delft

Oppassen

Stop met de afgunst op oma

Naar aanleiding van de reacties op het stuk van Heleen Crul (NRC, 18 september) willen wij nu ook eens positief reageren. Phaedra Werkhoven schetst een beeld over zichzelf van een gefrustreerde moeder die een baan en 4 kinderen denkt te combineren, door haar moeder verplicht te laten oppassen (20 sept.). Ook suggereert zij dat de oma’s van nu vroeger niet gewerkt hebben... Bovenstaande is natuurlijk niet gecheckt. Wij hebben vanaf 18 jarige leeftijd gewerkt en dit gecombineerd met de nodige studies. Werd je zwanger dan werd je verondersteld te stoppen met werken of werd je een baan geweigerd. Ook toen moest er voor de kinderopvang betaald worden. Er was ook geen enkele andere toeslag dan de kindertoeslag.

Dus stop nu eens met de afgunst op de oma en opa. Wanneer deze het aardse leven verlaten hebben, kunnen de kinderen daarvan het vermogen uit de stenen te gelde maken en leuke verre reizen maken of iets dergelijks.

Fam. L. Lustig

Troonrede

Geen Gods zegen voor mij

Anders dan Franck Ploum (NRC, 19 september) stelt, kan ik me als humanist helemaal niet vertegenwoordigd voelen door de slotzin van de troonrede. Juist zonder enige interpunctie lijkt die, een beetje vaag, te verwijzen naar één groep, die zowel wijsheid toewenst als bidt om kracht en Gods zegen. Kracht en wijsheid, prima, maar Gods zegen is voor mij niet aan de orde. Bij een optimale scheiding van kerk en staat is het helemaal niet relevant om aan de door velen toegewenste wijsheid toe te voegen dat sommigen ook bidden om kracht en Gods zegen. Door hun aparte vermelding lijkt het wel of er aan mij iets mankeert dat bidders wel hebben. Waarom is wijsheid en kracht wensen niet voldoende, ongeacht hoe en waarom mensen dat doen? Door het bidden voor Gods zegen niet te noemen hoeven bidders zich ook helemaal niet buitengesloten te voelen, integendeel: ze zijn hartelijk welkom om samen met mij die goede wensen te uiten, zij op een wat andere manier dan ik.

Peter Sluiter

Market Garden

Geen feest voor slachtpartij

Er is geen enkele reden om de mislukte slag om Arnhem, ook wel Operatie Market Garden genoemd, met een toenemend deerniswekkend triomfalisme te vieren. Het ontbreekt er nog aan dat er een pretpark wordt gesticht in de stad, die blijkbaar een grote behoefte heeft massarecreatieve ondernemingen met een twijfelachtige ratio en dito toekomst. De geschiedenis wijst uit: Market Garden was een grote ramp, met duizenden slachtoffers als gevolg en onnoembaar leed voor miljoenen Nederlanders. Het heeft geen zin hier nog uitvoerig stil te staan bij de details van de eindeloze reeks van misslagen en arrogantie van het geallieerde opperbevel. Er zijn honderden studies gewijd aan de aanzet van het verloop en het einde van deze historische catastrofe. Zij wijzen zonder uitzondering naar de verantwoordelijken voor deze slachtpartij en in het bijzonder naar de hoofddader Bernard Law Montgomery, die in plaats van gelauwerd te worden als oorlogsheld, voor een strafhof had moeten worden gedaagd. Bij alle feestelijkheden worden de hoofdschuldigen zoals gewoonlijk zorgvuldig gespaard. Mijn woede is zeventig jaar na dato nog niet geluwd en neemt toe wanneer ik de buitenproportionele en zelfingenomen kermisachtige vertoningen moet waarnemen, die door moeten gaan voor een herdenking. Mijn woede wordt overstemd door mijn deernis, die uitgaat naar de talloze slachtoffers, inclusief de paratroopers die zich hebben doodgevochten. En niet te vergeten naar de twee Duitse soldaten die met mitrailleurs onder de arm, mijn familie en mij uit de frontlijn haalden en niet eerst schoten, of granaten wierpen in het souterrain, waarin wij naar het leek niet meer konden ontsnappen. Ik weet ervan, ik was erbij tijdens die fatale septemberdagen van 1944, op de Eusebiusbuitensingel, bijna op de hoek van de Boulevard Heuvelink in Arnhem.

Loek van der Sande

SP

Enige partij met links geluid

In diverse media werd nogal wat ophef gemaakt over het optreden van SP-voorman Emile Roemer tijdens de debatten over de Miljoenennota. Op mijn beurt heb ik mij verbaasd en geërgerd over de wijze waarop Roemer werd benaderd door fractieleden van gematigde en conservatieve neoliberale partijen zoals VVD, PVDA, D66, CDA, CU en niet te vergeten Groen (Links?).

Dat Roemer geen tegenbegroting gereed had maakt niets uit: naar een sociaal geluid wordt dezer dagen niet meer geluisterd. Dat de SP als enige linkse partij serieuze plannen maakt die ook betaald kunnen worden door hogere inkomens eindelijk eens aan te pakken (nivellering is zo gek nog niet), is misschien wel de belangrijkste reden dat deze partijen zo fel op Roemer in hakten afgelopen week. Ik ben blij dat er in Den Haag in ieder geval nog één partij rond loopt die een links geluid laat horen. En al die andere neoliberalen die nog steeds denken dat winst tot in het oneindige kan groeien, die vinden dat banken gewoon weer door mogen gaan met hun praktijken en dat er één btw-tarief moet komen waardoor de armen helemaal niets meer te eten hebben, zullen over 10 jaar verzuchten dat de crisis nog steeds niet is afgelopen... Gaf die uitgeklede en bang gemaakte consument maar meer uit!

Siemen Dijkstra

    • Peter Sluiter
    • Han Meyer
    • Fam. L. Lustig
    • Loek van der Sande
    • Siemen Dijkstra