Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 zo in het diagram dat elk cijfer precies één keer voorkomt in elke rij, kolom, de negen vetomrande 3x3 vakken, én de vier grijze 3x3 vakken.

© Peter Ritmeester PZZL.com

Onder: de oplossing van vrijdag.

De oplossing van de Scrypto en de Sudoku in Lux van afgelopen weekend staat in Lux van volgend weekend.