Chinees vervuilt klimaat voor het eerst meer dan Europeaan

Voor het eerst in de geschiedenis is de uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking in China hoger dan in de Europese Unie. Een Chinees was in 2013 gemiddeld verantwoordelijk voor 7,2 ton CO2, een Europeaan voor 6,8 ton. Enkele jaren geleden passeerde China de VS als grootste ‘klimaatvervuiler’. China hield toen in klimaatonderhandelingen vast aan de status van ontwikkelingsland (waarvoor reductie van de uitstoot niet verplicht is) onder meer vanwege de relatief lage vervuiling per hoofd van de bevolking. Deze week praten wereldleiders bij de VN in New York over het klimaatprobleem. (NRC)