Je bezit 1,3 fiets, 0,61 auto en 0,03 caravan

Foto ANP

Laat jij vandaag je auto staan? Deze organisatie hoopt van wel - het is namelijk World Carfree Day. Voor het milieu best goed, zo’n autoloze dag: nog nooit eerder reden er namelijk zoveel auto’s op de Nederlandse wegen: ruim 8,5 miljoen.

Hoeveel auto’s, fietsen, caravans en brom-, motor- en snorfietsen bezitten we eigenlijk gemiddeld?

De gemiddelde Nederlander bezit 1,3 fiets..

Ons autobezit is niet gelijk over het land verdeeld: in het noorden en in het zuiden van het land hebben relatief de meeste mensen een auto. In de vier grootste gemeenten - waar veel mensen gebruik maken van het openbaar vervoer - ligt dit aandeel stukken lager. De meest ‘autodichte’ gemeente? Het Gooische Blaricum: per duizend inwoners staan er ruim vijfhonderd (tweede, of derde) auto’s voor de deur.

De autodichtheid is het hoogst in het noorden en zuiden..

Wat doen we met die 0,61 auto en 0,054 motorfiets? Dat verschilt erg per provincie. Inwoners in Noord-Brabant en Limburg verplaatsen zich dagelijks met de auto, blijkt uit cijfers van het CBS. Brom- en snorfietsen worden het meest gebruikt in de provincie Gelderland.

..en Gelderland is de ‘brommer capital’

    • Yordi Dam & Annemarie Sterk