Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Stijging AOW-uitkeringen - steeds meer AOW’ers wonen in buitenland

Foto ANP / Roos Koole

Door de vergrijzing zijn de uitgaven aan AOW-uitkeringen vorig jaar gestegen tot 32, 7 miljard euro, 1,2 miljard euro meer dan het jaar ervoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt vandaag dat vorig jaar 3,2 miljoen mensen een AOW-uitkering ontving.

Steeds meer mensen hebben als gevolg van de vergrijzing recht op een AOW-uitkering. In 2011 gingen de eerste babyboomers met pensioen. De kosten stijgen in lijn met de groei van het aantal AOW’ers, meldt het CBS. Vergeleken met 2008 is het aantal AOW’ers met bijna een kwart gestegen. Van de 3,2 miljoen uitkeringsgerechtigden had 81 procent recht op een volledige uitkering tegen 83 procent vijf jaar geleden. Die daling wordt veroorzaakt door de toegenomen internationale migratie, hierdoor zijn er meer mensen die geen volledige AOW-rechten hebben opgebouwd.

Steeds meer AOW’ers in buitenland

Opvallend is dat veel van de AOW’ers in het buitenland bivakkeren; tien procent van de 3,2 miljoen uitkeringsgerechtigden woont buiten de landsgrenzen. Ze ontvingen samen 1,2 miljard euro in 2013. Het buitenland is de afgelopen vijf jaar steeds populairder geworden. In 2008 woonden nog 260.000 AOW’ers in een ander land tegen 320.000 vorig jaar, een stijging van 22 procent. De populairste landen onder AOW’ers zijn Frankrijk (stijging 43 procent), Groot-Brittannië (stijging 33 procent) en Duitsland (stijging 26 procent).

In 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd met 1 maand verhoogd naar 65 jaar en 1 maand. Zonder deze verhoging zouden de uitgaven aan AOW-uitkeringen in 2013 overigens 0,2 miljard euro hoger zijn uitgekomen, schrijft het CBS. Dit effect zal toenemen naarmate de AOW-leeftijd verder omhoog gaat. Zo gaat dit jaar de AOW-leeftijd omhoog naar 65 jaar en 2 maanden.