Ook vaders dragen hun kind

De inhoud van het artikel ‘Pas op, gevaar’ (Wetenschapsbijlage 13/14 september) is gender-neutraal, maar de afbeeldingen zijn dat niet. Ze suggereren dat kinderen alleen begeleid worden door moeders/vrouwen. Er wordt gesproken over „Een moeder die met haar baby van de trap loopt...” Het lijkt me sterk dat alleen moeders dit doen. Ook vaders, familieleden en de oppas zullen wel eens met een kind van de trap lopen. Het zou goed zijn onze taal aan te passen aan de veranderende rolverdeling tussen mannen en vrouwen in de opvoeding.

    • Fenneke van Hasselt