Verlaag belasting, zo laat je zien dat de fut er niet uit is

Ons belastingstelsel is een ‘hindermacht’. Het is veel te ingewikkeld. Herzie het. Dat is goed voor iedereen, meent Hans Wiegel.

Good old Piet de Jong, minister-president in de roerige jaren zestig, zei eens: „ik pas op de winkel”. Een mooie vorm van zelfrelativering. In werkelijkheid heeft zijn kabinet meer vernieuwende wetgeving tot stand gebracht dan kabinetten die zich op de borst timmerden over hun zogenoemde daadkracht.

Toch bleef dat beeld heel veel jaren hangen. Pas na de biografie die in 2001 over oud-premier De Jong is verschenen, kantelde dat.

Ik schrijf dat nog eens op om te onderstrepen hoe belangrijk beeldvorming in de politiek is.

Een van de weinigen die dat steeds hebben begrepen is oud-premier Van Agt. Die zei eens: „politiek is vooral optiek en akoestiek”. Dat blijkt ook nu.

De – overigens goed geformuleerde – Troonrede en de Miljoenennota zijn er sinds dinsdag. Over de cijfers was al veel uitgelekt. Weinig feitelijk nieuws dus. Al eerder hing het beeld er van: dit kabinet is uitgeregeerd.

In het eerste deel van deze kabinetsperiode is er veel op de rails gezet. De uitwerking van de wetten en maatregelen – denk bijvoorbeeld aan die met betrekking tot de ouderenzorg – is nog een hele klus en zal niet altijd zonder gedoe verlopen.

Maar wil de coalitie van VVD en PvdA het onprettige beeld doorbreken dat de fut eruit is en dat het kabinet alleen maar op de winkel wil gaan passen, dan moet er wel wat gebeuren. De coalitie moet zich opmaken voor het inzetten van een tussenspurt.

De cijfers laten zien dat het komende jaar economisch en financieel iets beter zal gaan dan de afgelopen paar jaren. Die cijfers zijn nog pril en onzeker. Dus moet er een samenstel van plannen worden ontwikkeld dat zou moeten leiden tot een sterkere groei, meer export en een sterker midden- en kleinbedrijf.

De regering moet dat niet alleen doen, zij moet dat ook durven. En dat kan ook, want de waardering voor dit kabinet is bij de kiezers duidelijk gegroeid.

In de eerste helft van zijn bestuursperiode heeft het kabinet de lasten voor burgers en bedrijfsleven fors verzwaard. Daarnaast is ons belastingstelsel door allerlei toeslagen voor van alles en nog wat veel te ingewikkeld geworden. Een hindermacht.

Herziening van het belastingstelsel is broodnodig. De voorstellen liggen er. Maar de coalitie van VVD en PvdA is nog niet in staat gebleken de voorstellen in wetsontwerpen te vertalen. De Partij van de Arbeid, lamgeslagen door de slechte peilingen, wil juist belastingverhogingen op inkomens en vermogens.

Twee sociaal-democratische economen, de hoogleraren en oud-bewindslieden Rick van de Ploeg en Willem Vermeend, hebben kortgeleden nog eens uitgerekend dat belastingverlagingen en minder nivellering voor iedereen goed uitpakken.

Goed voor onze economie, goed voor de concurrentiekracht, voor ons bedrijfsleven en voor de werkgelegenheid.

Er is een politiek probleem. De VVD staat er redelijk goed voor, de PvdA bitter slecht. Dat verschil tussen beide partijen kan leiden tot instabiliteit van de coalitie. Vooral door de onrust in de achterban van de PvdA. De statenverkiezingen komen er aan!

De besluitvorming over een nieuw belastingstelsel wordt daar overheen getild. Uitstel van executie, of toch weer een voorbeeld van daadkracht.

    • Hans Wiegel