Parkeervergunningen tot kwart duurder

De tarieven van parkeervergunningen gaan per 1 januari omhoog. In het centrum blijven de vergunningen het duurst: 535 euro per jaar (een stijging van 21 procent). In onder meer De Pijp en de Rivierenbuurt worden vergunningen een kwart duurder (respectievelijk 300 en 165 euro).

Wethouder Litjens van Verkeer (VVD) heeft het plan middels een brief aan de bestuurscommissies voorgelegd. Doel van de verhoging, die door D66, VVD en SP al was vastgelegd in het coalitieakkoord, is het meer gelijktrekken van de vergunningtarieven in de hele stad.

Naast Centrum zijn er drie andere parkeerzones vastgesteld: de rand om het centrum heen, die loopt van Westerpark tot De Pijp; Oost en Zuidoost; en randgebieden als Slotervaart en Noord. Vergunninghouders betalen daar respectievelijk 330, 265 en 96 euro per jaar. De tarieven zijn vastgesteld op basis van parkeerdrukte en ligging van het gebied.

In De Pijp, het Museumkwartier, Westpoort, de Rivierenbuurt, Zuidoost en Noord vallen de tarieven lager uit dan de zone voorschrijft. In het coalitieakkoord is namelijk afgesproken dat tarieven niet meer dan een kwart mogen stijgen. De tarieven voor betaald parkeren veranderen niet.

Het plan moet 6 miljoen euro opleveren. Als de stadsdelen akkoord gaan, wordt het voorstel in december voorgelegd aan de gemeenteraad.