Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Wonen

D66: vraagtekens bij vastgoedbeleid project 1012

D66 grijpt een evaluatie van het beleid ter opwaardering van de binnenstad aan om burgemeester Van der Laan aan te vallen.

Collegepartij D66 zet vraagtekens bij het beleid waarmee het college van Burgemeester en Wethouders de verloedering van het Wallengebied probeert te keren. Dit beleid, naar het postcodegebied 1012 genoemd, valt rechtstreeks onder burgemeester Van der Laan.

Tijdens een vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken, gisteren, merkte raadslid Ariëlla Verheul op dat de oprichting van een investeringsmaatschappij waarmee vastgoed van ‘foute’ eigenaren kan worden opgekocht, zo lang op zich laat wachten dat ze zich afvraagt of het er nog van komt. „Het lijkt lang bezig en niet te lukken.” Ze vroeg de burgemeester of daarvoor inmiddels alternatieven worden onderzocht.

Burgemeester Van der Laan reageerde gebeten. Dankzij het coalitieakkoord van het nieuwe college met D66, zei hij, „is het alternatief er niet meer”: de gemeente heeft niet langer budget om zelf panden op de Wallen op te kopen. „Daarom willen wij een 1012 inc., ja. Heb dan ook een beetje geduld.”

Van der Laan, de enige PvdA-bestuurder in een college van SP, VVD en D66, hield Verheul voor dat de toekomstige investeringsmaatschappij – met in het hart de fusie van twee maatschappelijke woningbeheerders, de NV Zeedijk en Stadsgoed – zal werken met een „menukaart” voor investeerders. De ene kan vastgoed inbrengen in het fonds, de ander geld, weer een ander kan als bouwbedrijf investeren.

In de raadscommissie werd de voortgang van het project 1012 besproken aan de hand van een jaarlijkse rapportage. Daaruit blijkt dat het project de binnenstad goed doet. Aan de zakelijke kant is er een afname van de ongewenste bedrijvigheid (coffeeshops, minisupermarkten, souvenirwinkels, etc.) en een toename van de gewenste. De huurprijzen van woningen stijgen, terwijl die in Amsterdam gemiddeld dalen; de huurprijzen voor commercieel vastgoed dalen minder sterk dan die in heel Amsterdam. Ook op het gebied van de veiligheid is de rapportage positief. Wel is de binnenstad als het gaat om overlast nog steeds het slechtste deel van de stad.