SCP: risico’s door groter beroep op mantelzorger

Overbelaste mantelzorgers. Hulpbehoevenden die tussen wal en schip vallen doordat ze een te klein netwerk hebben. En onvoldoende ondersteuning en waardering voor vrijwilligers. Dat zijn de grootste risico’s per 2015, als gemeenten voor de zorg een groter beroep zullen doen op informele krachten.

Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag in het rapport Hulp Geboden, een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Het SCP voerde gesprekken met vierhonderd mensen, onder wie mantelzorgers en beroepskrachten in de zorg.

Mantelzorgers zullen onmiskenbaar een meerwaarde hebben, schrijft het SCP, maar de gemeente moet die niet overschatten. Zo verrichten zij liever welzijnstaken – koffie zetten, praatje maken, boodschappen doen – dan dat zij zorgtaken uitvoeren. Hulp voor naaste familie wordt als vrij vanzelfsprekend beschouwd, hulp voor onbekenden niet. Mantelzorgers willen „vooral incidentele hulp geven” aan onbekenden, althans „aan die mensen die men aardig vindt”.

Gemeenten moeten mantelzorgers ondersteunen, schrijft het SCP, bijvoorbeeld via een cursus of een kleine onkostenvergoeding.

Het grotere beroep op informele zorgkrachten biedt ook kansen: een grotere sociale cohesie en lagere zorgkosten. Maar, schrijft het SCP: de risico’s „zijn door de gespreksdeelnemers veel vaker benadrukt dan de kansen”.