Vracht onbemand de oceaan over

Je ziet ze vaak genoeg bij een meertje of een plas: volwassen mannen met een zender in de hand die hun modelbootjes tochten over het water laten maken. Dit beeld moet inspirerend hebben gewerkt bij de initiatiefnemers van het Europees onderzoeksproject Munin, toen zij de mogelijkheid bespraken om onbemande vrachtschepen over de oceanen te laten varen.

Aanleiding voor dit project is het gegeven dat minder mensen bereid zijn om weken achtereen een schip te besturen, met geen andere afleiding dan het uitzicht op zee.

Maar hoe doe je dat, een 200 meter lang vrachtschip veilig naar de andere kant van de wereld laveren? Besturing vanaf de wal met behulp van satellietcommunicatie ligt hierbij voor de hand, terwijl het gebruik van sensoren om botsingen met andere schepen te voorkomen ook goed van pas kan komen.

Wanneer deze aanpak lukt, en er geen stuurman meer is die zich zou kunnen vervelen, zouden schepen langzamer kunnen varen. Dat het sociaal wenselijker twee in plaats van drie weken te varen, is immers niet meer van belang. Als de snelheid omlaag gaat van 16 naar 11 knopen, daalt het brandstofverbruik met 50 procent. Dat belooft veel goeds voor milieu en portemonnee, gezien de ruim honderdduizend rondvarende vrachtschepen op de wereldzeeën.

    • Rijkert Knoppers