Rutte: in 2016 begin nieuw belastingstelsel

Rutte aangepakt om tempo hervorming.

Premier Mark Rutte legde vanochtend in de Algemene Politieke Beschouwingen de deadline voor een concrete belastinghervorming die CDA en D66 hem gesteld hadden naast zich neer. Fractievoorzitters Sybrand van Haersma Buma en Alexander Pechtold eisen van hem dat het kabinet uiterlijk 1 februari volgend jaar helder maakt hoe die voorgenomen hervorming er precies uit moet komen te zien. Rutte wilde daar niet aan.

Maar toen Pechtold hem vroeg naar zijn „urgentiegevoel” noemde Rutte wel een tijdslimiet. Hij wil in 2016 enkele onderdelen van het nieuwe belastingstelsel voorbereiden. Daarvoor moet „de belastingkant van de begroting” in april 2015 „in de grondverf staan”. De provinciale verkiezingen, die ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen, zijn in maart.

Vandaag, op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen, is de minister-president aan het woord. Op de eerste dag kwam de begroting van Rutte II niet in gevaar. Wel stelde Diederik Samsom, de fractievoorzitter van coalitiegenoot PvdA, zich kritischer op tegenover Rutte dan voorheen. Zo eiste hij dat het kabinet duidelijk afstand neemt van de anti-islamretoriek van PVV-leider Wilders en meer werk maakt van het creëeren van werkgelegenheid.

De voorgenomen belastinghervorming is het belangrijkste onderwerp van debat. Over de vraag hoe groot die hervorming precies zal zijn en welke onderdelen, aftrekposten en toeslagen het eerst worden aangepakt, wilde de premier niets zeggen. „In belang van groot draagvlak voor herziening ga ik daar nu niet op in”, zei Rutte.

Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het niet eens over de herziening. Zowel Halbe Zijlstra als Diederik Samsom beloofde de oppositie gisteren dat er wat hun betreft „geen taboes” zijn om het stelsel te vereenvoudigen. Maar waar de Zijlstra graag af wil van het ingewikkelde systeem van toeslagen, is het voor Samsom een „principe” dat de inkomensverdeling niet mag veranderen. Mensen met lagere inkomens mogen niet getroffen worden door het afschaffen van hun toeslag, vindt de PvdA-leider. Daarnaast zijn de partijen verdeeld over de mate waarin vermogens belast kunnen worden. Om die reden kwam het kabinet op Prinsjesdag slechts met een globale schets van het ideale stelsel.

CDA-leider Buma wierp Rutte vanochtend voor de voeten dat hij precies doet wat hij het kabinet-Balkenende IV in 2009 verweet. Rutte diende toen als oppositieleider een motie van wantrouwen in omdat het kabinet naar zijn mening treuzelde met hervormingen en bezuinigingen. „Bent u aan het regeren? Ik zie alleen 27 pagina’s besluitenloosheid”, zei Buma over de belastingbrief van het kabinet.