Minder blauw op straat: drieduizend banen weg

Foto ANP

De politie schrapt tot 2017 zo'n drieduizend arbeidsplaatsen: tweeduizend bij het agentenkorps en duizend bij de ondersteunende functies. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting van de politie. Ondanks de roep om meer blauw op straat zouden er nu te veel agenten zijn. De politie geeft al jaren te veel geld uit; in 2019 moeten de overschrijdingen zijn weggewerkt. De Nederlandse Politiebond verzet zich tegen de bewering dat er duizenden agenten te veel aan het werk zijn. „Die aantallen zijn nergens op gebaseerd, behalve op de politieke wens om een bepaald bedrag voor de politiezorg uit te sparen”, schrijft voorzitter Han Busker in een reactie.

    • Novum