Mensen met modaal inkomen raken in 2015 zorgtoeslag kwijt

Vanaf volgend jaar raken in totaal 350.000 huishoudens hun zorgtoeslag kwijt. De bezuinigingen op de maandelijkse inkomenssteun raken meerpersoonshuishoudens met een brutojaarinkomen rond 33.500 euro het hardst.

Dat blijkt uit een brief van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) aan de Tweede Kamer. De wijzigingen zijn een direct gevolg van de inkomenspolitiek van het kabinet. Mensen met de laagste inkomens worden volledig gecompenseerd voor hogere zorgkosten, maar mensen die inkomens daar net boven hebben, gaan meer betalen.

Door de wijzigingen krijgen meerpersoonshuishoudens met een jaarinkomen vanaf 33.500 euro geen zorgtoeslag meer. Voor alleenverdieners ligt die grens vanaf 26.500 euro.

De minister schrijft dat het „maximale nadeel” wordt gevoeld door mensen met inkomens „net onder modaal”, rond 33.500 euro bruto per jaar. „Daarvan daalt de zorgtoeslag door deze maatregel met circa 450 euro (van 450 euro naar nul).”

De Belastingdienst keert jaarlijks 4 miljard euro aan zorgtoeslagen uit. Vorig jaar ontvingen 5,4 miljoen huishoudens een zorgtoeslag. Dat betekent dat bijna drie op de vier huishoudens inkomenssteun ontvangen voor de zorg. Dat hoge aantal komt doordat de premies en eigen risico’s van zorgverzekeringen de afgelopen jaren sneller zijn gestegen dan de inkomens.

Het kabinet-Rutte II streeft ernaar minder geld rond te pompen. Doel is om te snoeien in de ‘toeslagenfabriek’ zodat inkomenssteun alleen naar de laagste inkomens gaat.

Zonder de jongste maatregel zou het aantal huishoudens met zorgtoeslag volgend jaar met 100.000 dalen, verwacht Schippers. De maatregelen verlagen het bestand met 250.000 huishoudens extra. Op die manier wordt komend jaar 125 miljoen bespaard en vanaf 2016 jaarlijks 400 miljoen euro.

Schippers schrijft dat dit ook de kosten van bureaucratie verlaagt. Minder toeslagen vergen minder controles waardoor de administratieve lasten voor burgers met 60.000 uur zullen dalen.

Mensen die minder dan het wettelijk minimumloon verdienen, zien hun toeslag volgend jaar stijgen met 45 euro voor alleenstaanden en 90 euro voor paren. De maximale zorgtoeslag bedraagt volgend jaar 1.871 euro per jaar, ofwel 156 euro per maand.