Instellingen voor gehandicapten voorzien zeker 10.000 ontslagen

Gemeenten krijgen minder geld voor gehandicaptenzorg, en dat raakt direct aan de zorginstellingen. Ze voorzien massaal ontslagen.

Gehandicapteninstellen ontslaan de komende tweeënhalf jaar zeker 10.000 mensen. In het slechtste geval worden in die periode 24.000 verzorgers en begeleiders ontslagen. Dat komt door de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg. Dit zeggen de instellingen tegen onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek, dat de gevolgen van de bezuinigingen onderzocht in opdracht van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

In de gehandicapteninstellingen werkten vorig 162.000 mensen; in 2017 zijn dat er 9 tot 18 procent minder. Vooral lager opgeleide medewerkers zullen hun baan verliezen. Dit jaar zijn al 5.000 mensen ontslagen in gehandicapteninstellingen. Op de enquête reageerden 53 van de 165 instellingen, vooral de grotere.

De schattingen van het aantal ontslagen lopen uiteen omdat de instellingen moeten afwachten hoeveel de gemeenten bezuinigen. De één zal meer bezuinigen dan de ander. Naarmate een gemeente meer gehandicaptenzorg uitbesteedt aan vrijwilligers, of minder mensen toelaat tot betaalde gehandicaptenvoorzieningen, zullen de instellingen meer personeel moeten ontslaan.

„De daling van de budgetten kan één op één vertaald worden in een daling van het aantal werknemers”, aldus SEO. Gemeenten krijgen volgend jaar 15 procent minder geld van het Rijk voor gehandicaptenzorg, wat oploopt tot 25 procent in 2017.

Het kabinet bezuinigt de komende jaren fors op de zorg voor gehandicapten. Familie, vrienden en vrijwilligers worden geacht meer voor hen te doen. De instellingen, waarvan de woonplekken voortaan onder de nieuwe Wet langdurige zorg vallen, verliezen ook inkomsten onder die wet. Ze zullen 2 tot 9 procent minder gehandicapten kunnen opnemen dan nu. Het logische gevolg is dat ze dan personeel moeten ontslaan.

    • Frederiek Weeda