Dit werd gisteren allemaal gezegd

‘Een kabinet van koekenbakkers’

Alexander Pechtold (D66)

Met een coalitie van twee partijen en drie gedogers naast een ‘echte’ oppositie, was de vraag hoe de verhoudingen zich tijdens de eerste ronde van de politieke beschouwingen gisteren zouden aftekenen. D66-leider Alexander Pechtold was kritisch op het kabinet, vooral waar het ging om „de urgentie en het tempo waarmee dit kabinet het belastingstelsel wil herzien”. Maar Pechtold toonde zich ook de sterkste verdediger van het kabinetsbeleid, vooral in venijnige debatten met Emile Roemer (SP) en Sybrand van Haersma Buma (CDA).

‘Geen taboes, wel principes’

Diederik Samsom (PvdA)

Het verlagen van lasten op arbeid en de hervorming van het belastingstelsel besloegen een flink deel van het debat. De schets die het kabinet daar dinsdag van had gepresenteerd, kon de oppositie niet bekoren. De beperkte plannen onthullen onenigheid in de coalitie. Maar voor Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD) is geen maatregel onbespreekbaar. Buma stelde, niet voor het eerst, een vlaktaks voor (een gelijk inkomensbelastingtarief voor iedereen). Ook kwam hij met een beknopte ‘tegenbegroting’. Die vervolgens door vrijwel alle fracties werd afgefakkeld.

‘Het gooien van bommen en granaten heeft zelden of nooit gewerkt’Emile Roemer (SP)

Maar vooral Roemer, die geen doorgerekende alternatieven presenteerde en cijfers niet paraat had, kreeg het te verduren. Hij werd van alle kanten aangevallen omdat hij zijn huiswerk niet had gedaan, maar ook op zijn alternatieve internationale visie: het begrip voor Rusland en niet willen meevechten tegen de Islamitische Staat. Internationale en nationale veiligheid waren belangrijke thema's. Veel fractievoorzitters begonnen en eindigden hun inbreng met verwijzingen naar het neerhalen van MH17 en hoe de boze buitenwereld Nederland is binnengedrongen, ook in de vorm van jihadisten van eigen bodem.

‘De politiek kan gras niet harder laten groeien door daaraan te trekken’Halbe Zijlstra (VVD)

Het herstel is „broos” zo zei menig fractievoorzitter, maar er is economisch herstel. De kritiek ging vooral over de nog altijd hoge werkloosheid. En die kwam niet alleen van de oppositie, ook Diederik Samsom protesteerde voor het eerst stevig tegen het kabinet. Het scheppen van werkgelegenheid „gaat te langzaam en te moeizaam”, zei de PvdA-leider.