Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Koningshuis

Brieven

Niet 200 jaar

Bij de berichtgeving over Prinsjesdag viel op dat sommige media meenden dat dit jaar voor de tweehonderdste keer de troonrede werd voorgelezen. Verder werd de geboorte van de traditie in 1814 geplaatst. Beide opvattingen zijn onjuist. In de negentiende eeuw kwam het enkele keren voor dat niet alleen een gewone zitting van het parlement werd geopend door de koning, maar dat dit op dezelfde plechtige wijze gebeurde bij een buitengewone zitting. Dat was bijvoorbeeld zo in juni en september 1853. Tijdens de jaren 1940-1944 was er uiteraard geen Prinsjesdag. Het uit het buitenland overgenomen gebruik dat het staatshoofd met enig ceremonieel de zitting van het parlement opende, ontstond al in 1805. Toen reed raadpensionaris Schimmelpenninck met een groot gevolg per koets van het Noordeinde naar het Binnenhof. En vanaf de Koekamp klonken saluutschoten.

, Montesquieu Instituut Den Haag

Jurk van de minister is onbelangrijk

Pontificaal midden op de voorpagina van de NRC van 16 september staat minister Hennis-Plasschaert van Defensie haar lippen te stiften voor Prinsjesdag. Bovendien is ‘haar jurk gemaakt door Jaap Rijnbende, die samen met Emmy Jaarsma de hoed voor de minister ontwierp’. De lippen, de jurk en de hoed van onze minister van Defensie zitten dus wel goed. Maar waarom deze uiterlijkheden zo nadrukkelijk op de voorgrond geplaatst in een zelf verklaarde kwaliteitskrant? Het gaat toch om het non-existente beleid van de minister, waar nu een schamele 100 miljoen euro méér op haar begroting niet meer dan een doekje voor het bloeden is van de stelselmatige begrotingsplundering sinds de val van de Muur!

T.J.M. Tromp

PVV

Zwarte Pietenwet gaat te ver

Kamerleden Bosma en Wilders van de PVV zijn druk bezig met het opstellen van een wetsvoorstel voor een ‘Zwarte Pietenwet’, dat ervoor moet zorgen dat Zwarte Piet ook echt zwart blijft, dit „ter bescherming van onze cultuur” (NRC, 15 september).

In dit kader verdient het zeker ook aanbeveling de PVV de status van Cultureel Erfgoed te verlenen. Een politieke partij, die zo verbeten vasthoudt aan een 19e eeuwse traditie en verder gekenmerkt wordt door provinciaalse bekrompenheid en xenofobie, daar moeten we zuinig op zijn. Straks als ze, zoals elke populistische partij, weggevaagd wordt bij de verkiezingen, zullen we ze nog missen, onze politieke tuinkabouters.

C. Halma

Midden-Oosten

Westen is is medeschuldig

Veelvuldig wordt er verslag gedaan over ongeregeldheden en burgeroorlogen in het Midden-Oosten en Afrika. De westerse wereld is hier echter grotendeels schuldig aan omdat daar olie en andere grondstoffen zitten die wij zonodig goedkoop willen hebben. Daartoe sluiten we verdragen met regimes die volgens onze eigen maatstaven niet deugen. Als er in die regio's uitsluitend zand zou liggen, dan zou het Westen zich er niet mee bemoeien.

Het is geen wonder dat de islam radicaliseert omdat men van dit neo-kolonialisme af wil. Daarbij worden middelen gebruikt die wij in het Westen ‘onbeschaafd’ vinden. Ditzelfde heeft zich een paar eeuwen geleden ook in Europa voorgedaan. In dit verband wijs ik op Samuel Huntington, zijn boek The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order uit 1996 is nog steeds actueel. Daarin stelt hij dat iedere regio in de wereld zich op eigen wijze en in eigen tempo moet ontwikkelen, zonder ingrijpen van andere regio's.

Iedere politicus zou dat moeten lezen.

Willem van Manen

Correcties en aanvullingen

Troonredes

Bij het artikel Wat de Troonrede over ons zegt (16 september, pagina 8-9) is de bron van de gegevens weggevallen. Dat is troonredes.nl.

Ariel Sharon

In de column Nieuw: wie piept mag het zelf oplossen (13 sept., p. 13) staat dat Ariel Sharon als premier van Israël de Sinaï ontruimde. Hij was toen (1982) minister van Defensie, onder premier Begin.