Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Baliegroep: richt fonds op voor alle werkenden

Alle werkenden, in vaste of tijdelijke dienst en zelfstandigen, moeten in de toekomst verplicht bijdragen aan een nationale regeling voor aanvullend pensioen, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Werkgevers en opdrachtgevers moeten ook meebetalen aan de wettelijke regeling. Deze veelomvattende regeling zou een oplossing vormen voor de flexibilisering van de arbeidsmarkt en grote groepen die minder inkomensbescherming hebben, zoals zzp’ers.

Dat staat in het manifest Nieuwe Verbintenissen van de penvoerders van de Baliegroep, Leni Beukema en Ivo Kuijpers. De Baliegroep is een denktank van mensen uit de vakbeweging, werkgevers, de Sociaal Economische Raad (SER), verzekeraars en de publieke sector. Een korte versie van het manifest staat vandaag in deze krant.

De auteurs zien een „stelsel in onbalans” omdat de arbeidsmarkt sneller verandert dan de sociale zekerheid en het traditionele polderoverleg stokt. Veel zzp’ers zijn niet verzekerd tegen ziekte en bouwen geen pensioen op. Jongeren kunnen moeilijker vaste banen vinden. Kuijpers: „We hebben een herijking van de relatie tussen overheid, burgers en bedrijven nodig.”

Een collectieve regeling voor alle werkenden biedt schaalvoordelen en is goedkoper, volgens de auteurs. Binnen deze regeling hebben werkenden weer individuele fondsen en de keuzevrijheid om zich meer of minder te verzekeren en te investeren in de eigen ontwikkeling. De overheid schrijft een minimale bescherming voor.

Zzp’ers en flexwerkers zouden bij opdrachtgevers een ‘flexibiliseringsopslag’ in rekening mogen brengen, om hun deelname te kunnen betalen. Een voordeel voor mensen in dienst zou zijn dat ze door deze regeling gemakkelijker van de ene naar de andere werkgever kunnen overstappen.