Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Economie

Dit wordt allemaal anders Een greep uit de plannen

Wat is er allemaal aangekondigd? Te veel om hier op te sommen. Maar dit is wat je zeker moet weten.

Dalende zorgkosten

Voor het eerst in de geschiedenis dalen de collectieve uitgaven aan zorg. Die komen volgend jaar uit op 71,3 miljard euro. Vergeleken met de begroting van vorig jaar wordt in één klap 1,4 miljard bespaard met de hervormingen in de langdurige zorg.

Eigen risico omhoog

Volwassenen zijn volgend jaar gemiddeld 5.075 euro kwijt aan zorg, 15 euro minder dan vorig jaar. Het eigen risico gaat wel omhoog van 360 euro per jaar naar 375 euro per jaar. Alle medische kosten boven dat bedrag betaalt de zorgverzekering. De maandelijkse premie voor de basispolis in 2015 stijgt naar verwachting met 10 euro.

Media: geen kinder-tv meer

Het kabinet handhaaft bezuinigingen op de media. De landelijke publieke omroepen moeten inleveren, de regionale omroepen krijgen minder geld en de levensbeschouwelijke en kleine religieuze omroepen verdwijnen. Het Mediafonds dat documentaires en kindertelevisie subsidieert, stopt in 2017.

Creatieve Industrie

Om de filmindustrie te stimuleren, wordt 20 miljoen euro extra geïnvesteerd. Het Nederlands Filmfonds zal het geld verdelen. En in januari 2015 treedt een nieuwe Bibliotheekwet in werking. Die biedt onder meer de garantie dat gemeenten niet zomaar de bibliotheek kunnen sluiten.

Strijd tegen water

Het Deltaprogramma 2015 is de komende jaren het grootste project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dertig jaar tijd wordt 20 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen om Nederland te beveiligen tegen overstromingen en milieuveranderingen. De kans dat iemand overlijdt als gevolg van overstromingen mag landelijk niet groter zijn dan één op 100.000 inwoners per jaar (0,001 procent). Voor extra kwetsbare gebieden komen nog hogere normen.

Omgevingswet

De nieuwe ‘Omgevingswet’ gaat alle wetgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening vervangen. De Omgevingswet is in 2014 ingediend bij de Tweede Kamer, vanaf volgend jaar moet die wetgeving worden uitgevoerd. Wet- en regelgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening wordt dan eenvoudiger, flexibeler en minder tijdrovend.

Energieakkoord

Het met de sociale partners gesloten energieakkoord moet verder worden uitgewerkt. In 2023 moet 16 procent van de energie in Nederland afkomstig zijn van duurzame bronnen. Daarvoor is internationale samenwerking nodig. De internationale ‘klimaattop’ volgend jaar in Parijs moet leiden tot een mondiaal klimaatakkoord.

Schiphol

Schiphol moet zijn internationale positie kunnen behouden of zelfs uitbouwen. Daarom wordt volgend jaar begonnen met uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Schiphol mag tot 2020 groeien tot jaarlijks 510.000 vliegtuigbewegingen. Eindhoven Airport en Lelystad Airport gaan de resterende 70.000 bewegingen opvangen. In 2015 wordt gestart met de werkzaamheden voor uitbreiding van Lelystad Airport, zodat in 2018 de eerste commerciële lijndiensten kunnen plaatsvinden.

OV-chipkaart

De ov-chipkaart en de samenwerking tussen vervoersbedrijven in concessiegebieden moet klantvriendelijker worden. Als vervoersmaatschappijen of concessieverleners daar niet in slagen, grijpt het kabinet in. De Wet Personenvervoer 2000 zal daarvoor worden gewijzigd.

Nieuw fonds voor noodhulp

Er komt een speciaal noodfonds voor noodhulp en opvang van vluchtelingen in de regio. Dit staat in de begroting van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, PvdA). Voor het fonds is van 2014 tot 2017 een bedrag van 570 miljoen euro beschikbaar voor mensen in nood in Irak, Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Extra helikopters Defensie

De lopende bezuinigingen op Defensie worden beperkt, dat was al maanden bekend. Volgend jaar krijgt de krijgsmacht 50 miljoen euro, 150 miljoen in 2016 en daarna gaat het structureel om 100 miljoen euro. Nu is ook duidelijk hoe het extra geld wordt verdeeld. Op termijn – van de eerste 50 miljoen kan nog weinig – kan Defensie twintig Bushmaster pantservoertuigen, extra helikopters en voor 10 miljoen aan karige reserveonderdelen kopen en komt er extra munitie.

Ontwikkelingssamenwerking

Het budget voor internationale missies, dat door dit kabinet vorig jaar onder de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel werd geplaatst, wordt overgeheveld naar het ministerie van Defensie. Het gaat om bijna 300 miljoen in 2015 en 250 miljoen in 2016. Uit dit potje worden (kleine) vredesmissies betaald.

Lastenverlichting

Via de verhoging van de arbeidskorting wordt een half miljard euro uitgetrokken voor lastenverlichting voor de midden- en hogere inkomens. Voor een verminderde belastingverhoging in de eerste schijf wordt jaarlijks 475 miljoen uitgetrokken.

Kinderopvangtoeslag

Wie werkloos wordt, houdt zes maanden recht op kinderopvangtoeslag – nu is dat drie maanden.

Onderzoek naar zzp’ers

Er komt een onderzoek naar de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. Die groep groeit enorm, Rutte II wil weten: hoeveel zijn er ‘schijnzelfstandig’? Hoe passen ze in sociale voorzieningen en verzekeringen? Hoe moet de Belastingdienst met hen omgaan?

Belastingvrij schenken stopt

Het kabinet stopt volgend jaar met het belastingvrij schenken voor het kopen van een nieuw huis of het afbetalen van de hypotheek.

Vrouwen op ministeries

Ministeries moeten in 2017 tenminste 30 procent vrouwen in de hoogste leidinggevende functies hebben. In totaal moet de overheid kleiner worden. Leegstaande gevangenissen en kazernes worden verkocht.

Leenstelsel is er nog niet

In de begroting van 2015 is niks te zien van het belangrijkste onderwijsonderwerp van komend jaar, de invoering van het leenstelsel voor studenten. Die staat gepland voor september 2015, dus laten de financiële gevolgen nog even op zich wachten.

Veiligheidsdiensten

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgt jaarlijks 25 miljoen meer – dat was al bekend. Aanleiding: „De toegenomen dreigingen van jihadisten en terugkeerders uit oorlogsgebieden, dreigingen aan de buitengrens van Europa en cyberdreiging.”

Opvang van asielzoekers

Het kabinet stelt voor 2014 en 2015 375 miljoen euro extra beschikbaar voor de opvang van de hogere stroom asielzoekers. Dit was al bekend.