Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Advies: laat scholen zelf bepalen hoe ze pesten aanpakken

Staatssecretaris Dekker krijgt geen steun voor zijn wens om alleen bewezen effectieve programma’s goed te keuren.

Scholen moeten zelf kunnen bepalen hoe zij pesten tegengaan. Dat laat de Onderwijsraad weten in een advies aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD). Hij wil scholen verplichten om vanaf volgend schooljaar met een anti-pestprogramma te werken waarvan de effectiviteit bewezen is.

Maar de Onderwijsraad vindt dat te ver gaan. Scholen moeten zelf een programma kunnen kiezen – als ze überhaupt al via die weg pesten willen terugdringen. Volgens de raad kunnen onderwijsinstellingen het tegengaan van pesten ook integreren in het algemeen beleid.

Scholen moeten nu al voor een veilige omgeving voor leerlingen zorgen. Een extra wet gericht tegen pesten is daarom niet nodig, zo staat in het advies. De Onderwijsraad keek op verzoek van Dekker naar de plannen en oordeelt nu dat hij er goed aan doet om zijn wetsvoorstel voor een anti-pestwet op school te heroverwegen.

Volgens staatssecretaris Dekker „is de afgelopen jaren gebleken dat de huidige wetgeving onduidelijk is”. Daarmee zijn er „onvoldoende handvatten” voor leerlingen, ouders en ook de onderwijsinspectie „om scholen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid”. De staatssecretaris zegt zich verder te zullen verdiepen in het advies. Hij is ook in gesprek met de koepelorganisaties van basis- en voortgezet onderwijs – zij zijn ook geen voorstander van de anti-pestwet.

Begin dit jaar maakte de Commissie Antipestprogramma’s bekend welke programma’s een goede kans maken om als effectief te worden erkend. De staatssecretaris wil ook dat scholen een anti-pestcoördinator krijgen. Dekker spant zich samen met kinderombudsman Marc Dullaert sinds begin vorig jaar in tegen pesten op scholen. Aanleiding was de maatschappelijke onrust die ontstond toen twee jongeren zelfmoord pleegden. Ze zouden jarenlang zijn gepest op school.