Geld verdienen met woekerpolissen, 2.0

Foto iStock

Met je woekerpolis onder de arm naar Amsterdam, Assen of Venlo. En dan onder het genot van een kopje thee in tien minuten horen van specialisten of het voor jou zin heeft mee te doen met een collectieve claim tegen de verzekeraar waar je jaren geleden een polis afsloot. Dat kan vanaf vanavond zes weken lang elke dinsdagavond ergens anders in Nederland bij wat de vereniging Woekerpolis.nl de ‘Woekertoer’ noemt. Vier vragen:

1. Wat is Woekerpolis.nl?

Een van de vele organisaties die proberen via collectieve claims een verzekeraar in één keer aansprakelijk te stellen voor de schade van tienduizenden verzekerden. Het kan gaan om allerlei soorten beleggingsverzekeringen (hypotheken, lijfrenteverzekeringen, studieverzekeringen et cetera) die veel duurder bleken te zijn dan werd beloofd. Ook als die al zijn afgekocht of omgezet naar een bankspaarproduct kan een claim nog zinvol zijn. Woekerpolis.nl heeft nu twee collectieve zaken lopen, namens 70.000 leden.

2. Wat voor claims gaan ze indienen?

Er lopen al processen tegen Aegon en tegen Nationale Nederlanden. De claims zijn “op Amerikaanse leest geschoeid”, zegt voorzitter Ab Flipse. De rechter komt daarin tot een uitspraak of alle vertegenwoordigde verzekerden recht hebben op een gelijksoortige schadevergoeding.

Als Woekerpolis.nl de rechtszaak wint, moet de verzekeraar alle cliënten een bedrag uitkeren. De soort polis en duur bepalen hoeveel. Als Woekerpolis.nl verliest, krijgen de verzekerden niets. Maar ze hoeven dan ook niets te betalen. Daarnaast gaat verzekeraar Reaal vanaf eind september in gesprek met de vereniging.

3. Waarom die woekertoer?

De vereniging, zonder winstoogmerk, wil zoveel mogelijk leden. Met de toer, op dinsdagavond langs zaaltjes in Amsterdam, Assen, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle en Venlo, hoopt Flipse op nieuwe aanwas. “Of je met 700, 70.000 of 700.000 leden een vuist maakt, is een enorm verschil,” vertelt Flipse.

Maar het is natuurlijk niet alleen voor de gedupeerden handig dat ze niet zelf hun claim hoeven in te dienen - wat ze volgens Flipse trouwens in veel gevallen sowieso naast de massaclaim kunnen doen. De drie bestuursleden krijgen een uurtarief betaald, en ook het bedrijf ConsumentenClaim - dat de rechtszaken voert en tien procent van de schadevergoeding kan opstrijken - heeft baat bij een grotere clièntele.

4. Wat levert dat het bedrijf op?

ConsumentenClaim, het bedrijf dat namens Woekerpolis.nl de massaclaims indient, heeft wél een winstoogmerk. Dat bedrijf werkt op basis van no cure, no pay. Rechtszaak verloren? Dan geen kosten. Rechtszaak gewonnen? Dan betaalt de klant 10 procent van de schadevergoeding aan ConsumentenClaim. Er is ook een variant waarbij de klant 100 euro betaalt, en 5 procent afdraagt als hij wint. “Dat kan best een groot bedrag worden,” zegt directeur Stef Smit, “maar het kost ons tot nu toe tonnen”.

Om hoeveel euro kan het gaan? Er zijn sinds 1993 ruim 7 miljoen beleggingsverzekeringen afgesloten, waarvan er nog 3,3 miljoen lopen volgens de Autoriteit Financiële Markten. Flipse schat dat de totale schade voor verzekerden in de toekomst kan oplopen tot 25 miljard euro - hij ziet veel beleggingsverzekeringen als een “tikkende tijdbom”.

En hoe meer leden, hoe hoger de winst voor ConsumentenClaim - mits die de rechtszaken wint. Flipse: “Maar ze kunnen ook een paar miljoen euro kwijtraken.” Dat zijn uiteraard niet de kosten voor de toer. Die kost “een paar uur avondwerk, kosten voor thee en koffie en buiten Amsterdam de huur van de zaaltjes”.

    • Anna Vossers