Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Brieven

Zoveel tanks hebben ze niet

Michiel Klinkhamer meldt dat de Europese landen bij een Russische tankaanval het onderspit zullen delven, omdat Rusland over zes keer zoveel tanks zou beschikken dan Europa (NRC, 4 sept). Hij maakt een scheve vergelijking. Tegen het einde van de Koude Oorlog had de Sovjet-Unie 60.000 tanks paraat, waarvan er 20.000 in de Warschaupactlanden waren gestationeerd. De NAVO beschikte in die tijd over 30.000 tanks in West-Europa, waaronder enige duizenden Amerikaanse tanks. Over de huidige aantallen aan Russische en Europese zijde betrekt Klinkhamer aan Russische zijde ook de vele duizenden tanks die Rusland al lange tijd in opslag heeft, terwijl hij dat aan de Europese kant niet doet. In werkelijkheid heeft Rusland niet 15.500 tanks, maar 3000 tanks paraat. Dat Rusland een offensieve strategie zou hanteren met zijn tankvloot, zoals Klinkhamer beweert, mist elke grond. Bovendien vergeet Klinkhamer de Amerikaanse tanks in Europa erbij te betrekken. In april trokken de VS hun laatste tanks terug uit Duitsland, maar in augustus maakte het Amerikaanse leger bekend dat het werkt aan de opbouw van voorraden legermaterieel, waaronder Amerikaanse Abrams tanks in Noorwegen.

Wapenlobby buiten schot

We denken bij terrorisme meestal me- teen aan mannen met doeken om hun hoofd. Maar wat al jaren toegelaten wordt door regeringen van Israël en Rusland, daar zijn we blijkbaar aan gewend. Een treffend voorbeeld is de vernieling van het Greenpeaceschip Arctic Sunrise, die werd toegelaten door de Russische autoriteiten. Dat valt in het niet bij de 2000 buren van Israël die het de afgelopen weken moesten ontgelden. Al ruim vijftig jaar is Israël niet in staat om haar burenruzies op te lossen. Een van de redenen daarvoor is dat er grof geld verdiend wordt met de productie en verkoop van wapens. De gevolgen zien we dagelijks in het nieuws. Honderden mensen die per ongeluk uit de lucht geschoten worden als collateral damage in een oorlog waarin onze vriend Poetin beweert onpartijdig te zijn. Overal in de wereld worden wapensystemen ontwikkeld en uitgetest om vervolgens aan beide partijen in een conflict geleverd te worden. Wapens die veroverd of gestolen worden en ingezet tegen de landgenoten van de leverancier. Mijn stelling is dat oorlogen beginnen of doorgaan omdat er dik aan verdiend wordt en de wapenindustrie veel invloed heeft op regeringen. Het inperken van de productie van en handel in wapens zou dus de hoogste prioriteit moeten hebben maar daar horen we niemand over.

Pieter Parmentier

Typisch Nederlands

Geen wijnflessen op tafel

Met belangstelling volgde ik vrijdag het programma Typisch Nederlands. Nederlanders van verschillende etnische en culturele achtergronden waren bij elkaar om van gedachten te wisselen. Ook een ongeschoren meneer in een witte jurk. Meneer wilde een kamer op het oosten. Meneer wilde om 5 uur een wekker laten aflopen. Meneer wilde dan zacht of hardop gaan liggen bidden. Meneer wilde geen wijn op tafel. Meneer las een homo de les. Meneer wilde niet dat een dame over de verblijfskosten ging. Meneer vond dat iedereen maar halal moest eten wat hij betaalde uit de kostenpot. Verder werd er hoofdzakelijk over de islam gesproken. Als dit typisch Nederlands is, zijn dit bedenkelijke zaken.

Ed Peters