Proefspelen aanvoerders in december

De interne onrust bij het Rotterdams Phiharmonisch Orkest die dit voorjaar culmineerde in het vertrek van directeur Hans Waege, is nog niet geheel geluwd. De directeur zit sinds half april ziek thuis na een vertrouwensbreuk met de musici over de toekomst van het orkest. Inzet van het conflict was o.a. Waeges personeelsbeleid. In afwachting van een nieuw plan over de invulling van de aanvoerdersposities binnen het orkest, bleven verschillende vacatures onvervuld. Musici achtten dat artistiek onhoudbaar. Een commissie van musici en leden van het managementteam werkt in Waeges afwezigheid nu aan een advies over de invulling van die posities (aantal fte’s). Twee proefspelen voor aanvoerders- en/of tuttiposities zijn gepland voor december, die vacatures worden deze maand uitgeschreven. In februari volgt een nieuwe ronde. Ook onderzoekt de commissie of een andere structuur aan de top (met een artistiek directeur naast een algemeen directeur) meer stabiliteit biedt. (NRC)