‘Vertraging doel windenergie’

Als de overheid niet snel haar beloftes nakomt over oudere vergunningen voor windmolenparken, dreigt de ontwikkeling daarvan fikse vertraging op te lopen. Het behalen van het doel van het energieakkoord, 14 procent duurzame energie in 2020, komt dan in gevaar. Daarvoor waarschuwt energiebedrijf Eneco vandaag. Eneco heeft al een aantal jaar een vergunning voor de bouw van een windmolenpark 23 kilometer uit de kust bij Bergen aan Zee. Het energiebedrijf wil deze vergunningen nu wijzigen, zodat de nieuwste technieken kunnen worden toegepast bij de bouw van de molens. Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) overweegt echter een streep te zetten door de oudere vergunningen, omdat de manier waarop de stroom naar land wordt gebracht inefficiënt is. Eneco zegt dat in het vorig jaar afgesloten Energieakkoord is afgesproken dat bij het realiseren van de energiedoelen ook projecten met bestaande vergunningen mogen meedoen. (Novum)