Dicht het gat nu het nog kan

Bijna iedereen die de komende veertig jaar met pensioen gaat, heeft een pensioengat. Bereken de schade in zeven stappen. Ben je bij stap 7 aangekomen, dan kun je je pensioengat uitrekenen. De beloning aan het eind van de klus: gemoedsrust.

1. Vanaf welk moment krijg je AOW?

Reken uit vanaf welk jaar je AOW krijgt. Sinds 2013 stijgt de leeftijd waarop je recht hebt op deze uitkering. Vanaf 2023 is het 67 jaar en koppelt de overheid de AOW namelijk aan de gemiddelde levensverwachting – en die is veranderlijk.
De Sociale Verzekeringsbank, die namens de overheid de AOW regelt, geeft op haar site een inschatting wanneer je voor het eerst AOW krijgt. Log je in met DigiD, dan kun je gelijk ook nagaan hoeveel AOW je straks ontvangt. Nu is dat ruim 1.100 euro bruto per maand voor wie alleen woont en circa 760 euro voor stellen, exclusief vakantiegeld.

2. Hoeveel pensioen heb je opgebouwd?

Op mijnpensioenoverzicht.nl staat een samenvatting van al je pensioenaanspraken.
Kijk hierna hoeveel je zelf hebt opgebouwd, bijvoorbeeld met spaargeld, beleggingen of lijfrentepolissen. Noteer de brutowaarde. Ga na of je tegen je pensionering nog op een andere manier vermogen hebt verworven, zoals of de hypotheek op je huis tegen die tijd geheel is afgelost.
Reken jezelf niet rijk: als je liever niet wilt verhuizen, kun je de waarde van je huis niet te gelde maken.

3. Hoeveel heb je nodig per maand?

Bereken hoeveel geld je netto nodig hebt per maand. Ga uit van het bedrag dat je nu maandelijks opmaakt en trek er de kosten vanaf die je straks niet meer hebt. Bijvoorbeeld voor pensioenreserveringen, studies van kinderen, de hypotheek of andere schulden. Baseer je op de huidige kosten van boodschappen, elektra en andere vaste lasten, dat wordt .
Nu is het tijd voor een belangrijke beslissing: tot welke leeftijd wil je doorwerken? Ga ervan uit dat pensioenfondsen op termijn ook pas geld uitkeren als je de AOW-leeftijd bereikt hebt.
Bedenk ook dat het veel gunstiger belastingtarief voor gepensioneerden uitgaat van de AOW-leeftijd. Gepensioneerden betalen over de eerste 33.000 euro bruto-inkomen zo’n 18 procent minder inkomstenbelasting.

4. Welke leeftijd denk je te bereiken?

Nog twee stappen te gaan. Allereerst: hoe oud denk je te worden en tot welke leeftijd wil je verzekerd zijn van het bedrag om van te leven dat je bij stap 4 hebt berekend? Een lastige vraag.
Eerst de feiten, misschien helpen die. In Nederland worden mannen gemiddeld 79,1 jaar en vrouwen 82,8 jaar, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Maar let op: hoe hoger je opleidingsniveau, des te ouder je vermoedelijk wordt. Hoogopgeleide mannen worden gemiddeld 81,8 jaar en hoogopgeleide vrouwen 86,1.

5. Welke factoren verstoren je pensioen?

Bijvoorbeeld: ben je gescheiden, heb je lang parttime of niet gewerkt, ben je vaak van baan gewisseld of heb je als zelfstandige (te) weinig opzijgezet voor je oude dag? Dan loop je meer risico op een pensioengat.

6. Hulp van een planner of zelf rekenen?

Je hebt het benodigde voorwerk gedaan en kunt nu uitrekenen hoe groot je totale nettopensioen is en hoe groot het gat is tussen wat je als pensioen wilt en wat je nu hebt. Dit is het moment om te beslissen of je zelf doorgaat met rekenen of dat je een professional wilt inschakelen voor de complexe rekensommen én informatie over mogelijke oplossingen om je pensioengat te dichten.

Een onafhankelijke financieel planner heeft 10 tot 15 uur nodig om een compleet financieel pensioenplan te maken. Kosten: 1.500 à 2.000 euro, ex btw. Heb je alleen gerichte vragen, bijvoorbeeld over reparatiemogelijkheden, dan heeft een planner of adviseur soms maar een paar uur werk.

7. Zelf verder rekenen aan je pensioen?

Zelf verder rekenen? Tel AOW, collectieve pensioen- en eigen pensioenreserveringen bij elkaar op. Let op: steeds vaker drukken pensioenfondsen je toekomstige aanspraak uit als ‘de totale beschikbare premie’ (defined benefit, in jargon). Maar op het jaaroverzicht moet ook een indicatie staan welk bedrag dit bruto per jaar aan pensioen oplevert. Het nettobedrag kun je berekenen op berekenhet.nl. Deel het bedrag door twaalf (maanden) en vergelijk dit met het bedrag dat je als gewenst pensioen opgaf (zie stap 3). Voilà: je weet nu hoe groot je pensioengat is, of dat je een van de mazzelaars bent wier pensioen klopt.

    • Rentsje de Gruyter