Teeven zoekt andersoortige opvang

Er is een tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers. Verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) moet op zoek naar „onconventionele oplossingen” om vluchtelingen onderdak te bieden, zoals logeren bij familie, in leegstaande woningen of in Defensiekazernes.

De asielopvang wordt „driedubbel belast”, schreef staatssecretaris Teeven gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De instroom van vooral Syriërs is aanhoudend hoog en ze verblijven langer in de opvang, omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst de werkvoorraad niet kan bijbenen. Bovendien mogen van hen meer mensen blijven dan waar gemeenten rekening mee hadden gehouden, dus moeten asielzoekers met een verblijfsstatus langer in de opvang wachten tot ze een huis krijgen toegewezen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers moest gemiddeld achthonderd mensen per maand méér opvangen dan verwacht. Sinds begin dit jaar zijn er al vijftien asielzoekerscentra heropend, en mensen verblijven in paviljoens en sporthallen. Teeven doet bovendien een „dringend appèl” op gemeenten om asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen, snel aan woonruimte te helpen. (NRC)