Dit is een artikel uit het NRC-archief

Religie

Vrouwen dagen kerk voor de rechter

Foto ANP / Roos Koole

Zes vrouwen die in hun jeugd door geestelijken zijn misbruikt, dagen de leiding van de rooms-katholieke kerk in Nederland voor de rechter. Dat meldt Trouw vandaag.

De vrouwen willen dat zij en andere slachtoffers alsnog klachten kunnen indienen over seksueel misbruik. Het kerkelijk meldpunt daarvoor is sinds 1 juli gesloten voor zaken die juridisch gezien verjaard zijn en waarvan de dader is overleden.

Van de eind 2011 ingestelde klachtenregeling hebben vooral mannen gebruik gemaakt. De stichting Vrouwenplatform kerkelijk kindermisbruik (VPKK) vindt dat de kerk de vrouwen “na hen tientallen jaren te hebben genegeerd en soms te hebben gedwongen te zwijgen, nu ruim de tijd dient te geven”, schrijft Trouw.

Bij het meldpunt dienden in totaal dienden 1585 mensen een klacht in, 1309 mannen en 276 vrouwen. Van alle klagers hebben er ruim 400 een schadevergoeding ontvangen. Gemiddeld kregen zij ruim 30.000 euro.

Het kort geding dient donderdag.