Eenzaam maakt moe, somber en pijnlijk

Naarmate mensen die het moeilijk hebben eenzamer zijn, ervaren ze meer pijn, vermoeidheid en symptomen van depressie; drie klachten die vaak samengaan. Dat blijkt uit twee langlopende onderzoeken; één onder overlevenden van borst- en darmkanker en één onder ouderen die voor een partner met dementie zorgen (Health Psychology). Veel ouderen hebben last van vermoeidheid, pijn en depressie. Meestal wordt geprobeerd die problemen afzonderlijk aan te pakken. Uit deze studie blijkt dat het goed is om te proberen eenzaamheid te verminderen met cognitieve gedragstherapie, zodat het cluster pijn-vermoeidheid-depressie afneemt.

    • NRC