Overbegrazing is helemaal niet de schuld van veehouders

In het artikel Regen komt vaak uit verre landen (Wetenschapsbijlage, 6 september) wordt gesuggereerd dat in Oost-Afrika de graslanden worden overbegraasd door vee en dat het verdwijnen van vegetatie de neerslag in West-Afrika beïnvloedt. Te vaak wordt, zonder onderbouwing, beargumenteerd dat Afrikaanse veehouders verantwoordelijk zijn voor overbegrazing en de niet duurzame landbouw. Maar dat klopt helemaal niet.

Veel landschappen in Afrika zijn cultuurlandschappen, net zoals de Nederlandse polders, gemaakt door veehouders die vuur en grazen gebruiken om landschappen productiever te maken. Het zijn juist die landschappen die later door Europeanen in wildparken zijn veranderd, onder meer door veehouders eruit te gooien. Dit is een geschiedenis die zich meerdere malen heeft herhaald met het gevolg dat veehouders nu veel minder en slechtere weidegronden ter beschikking hebben dan voorheen.

Als er een overbegrazing is – en dat is vaak nog maar de vraag – dan is het een politiek probleem; niet een gevolg van de veehouderij. Helaas worden zulke verhaaltjes te vaak herhaald.