Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Coalitie ziet nieuwe agenda stranden

Miljoenennota vertelt niet ware verhaal, zeggen Haagse bronnen. Rutte II dreigt zijn stabiliteit te verliezen.

VVD en PvdA zijn er binnenskamers niet in geslaagd een nieuwe hervormingsagenda voor de coalitie op te stellen om zo de levensvatbaarheid van het kabinet te verlengen. Pogingen het belastingstelsel te hervormen en een nieuwe ‘groeiagenda’ te formuleren, zijn volgens Haagse bronnen mislukt omdat de coalitiepartijen intern niet meer in staat waren nieuwe politieke risico’s met elkaar aan te gaan.

Bronnen in de coalitie beamen dat het kabinet, dat komende dinsdag de Miljoenennota publiceert, in de maanden daarop zijn stabiliteit dreigt te verliezen. De coalitie zou nu vrijwel geen gezamenlijk programma meer over hebben.

Bijna alle grote hervormingen uit het regeerakkoord – woningmarkt, arbeidsmarkt, langdurige zorg – zijn de Staten-Generaal al gepasseerd.

Een analyse van de groeimogelijkheden van de economie, opgenomen in de Miljoenennota, illustreert hoe ambitieus de pogingen van de coalitie zijn geweest om een nieuwe hervormingsagenda op te tuigen.

De analyse, ingezien door deze krant, verkent de mogelijkheden van extra groei door hogere arbeidsparticipatie van ouderen en migranten, versterking van de groeipotentie van stedelijke gebieden, lagere zorgkosten en een nieuw pensioenstelsel, alsmede de voor- en nadelen van groei van het aantal zzp'ers. In het stuk wordt aangekondigd dat het kabinet onderzoek laat doen naar de negatieve gevolgen voor de schatkist van de groei van het aantal zzp’ers.

Coalitiepartijen slaagden er niet in overeenstemming over deze ‘groeiagenda’ te vinden, omdat VVD’ers bevreesd zijn voor te veel overheidssturing van de economie. Andere coalitiepolitici meenden te zien dat premier Rutte in het verkiezingsjaar 2015 (Provinciale Staten, Eerste Kamer) geen nieuwe risico’s meer wil nemen.

In de coalitie wordt gezegd dat de inspanning voor een nieuw belastingstelsel formeel niet is opgegeven. Het kabinet maakt komende dinsdag, Prinsjesdag, een streven bekend naar brede consensus over een nieuw stelsel, maar in de coalitie wordt daar niets meer van verwacht. Tekenend voor het fragiele politieke klimaat is dat werkgeverslobby VNO-NCW de VVD adviseerde de belastinghervorming op te schorten totdat een coalitie van VVD, CDA en D66 gevormd kan worden.