KPMG beperkt macht en beloning van partners

De accountants van KPMG krijgen minder makkelijk bonussen. En er komen commissarissen van buiten.

Accountant KPMG gaat de beloningen van zijn partners en van de leden van de raad van bestuur ingrijpend wijzigen.

De manier waarop partners in de winst meedelen wordt minder ‘hijgerig’ gemaakt, waarbij verbondenheid aan het kantoor en stabiel goede prestaties sterker worden aangemoedigd. De raad van bestuur deelt voortaan helemaal niet meer in de winst en krijgt voor 90 procent een vaste beloning.

Ook de structuur van het bedrijf verandert ingrijpend. Het kantoor krijgt bestuurders van buiten het bedrijf en de meerderheid van de raad van commissarissen zal niet meer bestaan uit KPMG-partners.

Dat hebben de partners van het kantoor gisteravond op een ledenvergadering besloten. Met de maatregelen wil het kantoor de schandalen achter zich laten en tegemoetkomen aan de kritiek van toezichthouder AFM op de kwaliteit van de accountants.

Jan Hommen, de oud-Philips-bestuurder en voormalig ING-topman die sinds mei als bestuursvoorzitter bij KPMG orde op zaken moet stellen, noemt de maatregelen „een belangrijke stap die ons in staat moet stellen het vertrouwen terug te winnen.”

Partners blijven meedelen in de winst, maar daarvan wordt 30 procent voortaan gedurende zes jaar ingehouden. Mocht de accountant in kwestie in die periode schade aanrichten door „aantoonbaar verwijtbaar handelen”, dan wordt die schade in mindering gebracht op de winstdeling.

De variabele beloning zoals die nu geldt voor KPMG-partners vervalt. Daarvoor in de plaats komt een bonusregeling die „beperkt kan worden toegekend” op basis van „zeer uitzonderlijke, meetbare prestaties van individuele partners”.

De maatregelen gaan direct op 1 oktober in. KPMG verwacht op korte termijn een nieuwe raad van bestuur te kunnen aanstellen en zal ook nieuwe, onafhankelijke commissarissen benoemen. Nu bestaat de raad van commissarissen nog volledig uit KPMG-partners. Straks zal de meerderheid, inclusief de voorzitter, van buiten komen. De commissarissen gaan onder meer de beloningen van de raad van bestuur vaststellen.

Ook de andere grote accountantskantoren, die vergelijkbare kritiek van de AFM kregen, bekijken op dit moment hun structuur en zullen KPMG mogelijk volgen. „KPMG wil weer de norm worden in onze sector”, zegt Hommen daarover.

Volgens Hommen passen de nu doorgevoerde wijzigingen in de voorstellen die de accountantssector eind deze maand zal doen voor maatregelen om de kwaliteit van de sector te verbeteren.

Voorzitter Huub Wieleman van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zei eerder dit jaar dat de voorstellen onder meer over de beloningsstructuur en het bestuursmodel van accountants zullen gaan.