Typisch Nederlands

Nieuw programma waarin acht mensen met totaal verschillende etnische, culturele en sociaal-economische achtergronden een aantal dagen met elkaar in een huis gaan leven. Ze proberen antwoord te krijgen op de vraag wat nou eigenlijk ‘typisch Nederlands’ is. De deelnemers worden geconfronteerd met vooroordelen ten opzichte van elkaar. Hun gebruiken en principes botsen soms, maar ze ontdekken ook verrassende overeenkomsten. In een slotgesprek met presentator Jeroen Pauw kijken ze terug op hun ervaringen en proberen ze conclusies te trekken.