KPMG beperkt winstdeling en wijzigt bestuursmodel

Accountant KPMG gaat de beloningen van zijn partners en raad van bestuur ingrijpend wijzigen. De winstdeling van partners wordt sterker afhankelijk gemaakt van verbondenheid aan het kantoor en stabiel goede prestaties. De raad van bestuur gaat helemaal niet meer in de winst meedelen en krijgt voor 90 procent een vaste beloning. Ook de structuur van het bedrijf verandert. Het kantoor krijgt nieuwe bestuurders van buiten en de meerderheid van de raad van commissarissen zal niet meer bestaan uit KPMG-partners.