‘Nederland te streng bij gezinshereniging’

Nederland is te streng voor mensen die zich met hun gezin willen herenigen. Mensen die bijvoorbeeld hun familieleden naar Nederland willen halen, lopen te vaak tegen onnodige barrières op, concludeerde het College voor de Rechten van de Mens gisteren op basis van eigen onderzoek. Volgens het college past Nederland de wet ten aanzien van de inkomenseis en het inburgeringsexamen te strikt toe. Ook de hoge kosten voor de aanvraag van een hereniging kunnen een belemmering vormen. „In de praktijk worden gezinsleden onnodig langdurig gescheiden. Nederland gaat hiermee verder dan het Europese recht toestaat”, zo stelt het college.

    • Novum