Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Defensie

Onderzoek naar chroom-6 bij defensie mogelijk uitgebreid

Op steeds meer locaties van defensie blijkt te zijn gewerkt met kankerverwekkende verf. Defensiebond VBM eist meer onderzoek.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) breidt mogelijk het onderzoek naar blootstelling van defensiepersoneel aan de kankerverwekkende stof chroom-6 uit. „Als er nu aanleiding is voor nader onderzoek, ben ik daar graag toe bereid”, zei zij gisteren tegen de NOS.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) eist van het ministerie dat niet alleen onderzoek wordt gedaan naar NAVO-depots waar met chroomhoudende camouflageverf (CARC) werd gewerkt. Ook andere defensielocaties waar met de verf is gewerkt, moeten worden betrokken.

De vakbond vraagt uitgebreider onderzoek omdat ook op locaties van de luchtmacht te hoge concentraties chroom-6 zijn gevonden. NRC Handelsblad berichtte vorige week dat in 1998 op luchtmachtbases sprake was van te hoge concentraties. De NOS meldde gisteren dat het om tien werkplaatsen zou gaan, naast de vijf NAVO-depots. In antwoord op Kamervragen gaf minister Hennis onlangs aan dat, ook na maatregelen op luchtmachtbases, nog chromaatstof kon vrijkomen bij schuren en bewerken van metaaldelen. De vakbond wil weten of op alle locaties waar met de verf is gewerkt, voldoende maatregelen zijn getroffen om werknemers te beschermen tegen deze uiterst kankerverwekkende stof.

Bij letselschadebureau Drost in Hengelo hebben zich nu 108 oud-werknemers van defensie of nabestaanden gemeld, onder wie negen oud-werknemers van luchtmachtbases, marine of marinewerf RDM. Zij zeggen ziek te zijn geworden van hun werk. Bij letselschadeadvocaat Rob Bedaux in Heerlen hebben zich 87 oud-werknemers of nabestaanden vervoegd.

De minister heeft nog niet besloten dat het extra onderzoek er werkelijk komt. Volgens haar zijn er „van de groepen waar de bonden het nu over hebben geen specifieke klachten bij het ministerie binnengekomen”.